Sökning: "ZWave"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ZWave.

 1. 1. Framtida möjligheter för mobil styrning av hemmet :  

  M1-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oskar Kääramees Vretblad; [2012]
  Nyckelord :Home automation; remote controlling; mobile control; fjärrstyrning; automatisering; mobil styrning; Zigbee; ZWave;

  Sammanfattning : Målen med denna undersökning har varit att studera vilka tekniker som idag finns för att möjliggöra mobil styrning av hemmet och därigenom underlätta elanvändarens roll i en uppgradering av det befintliga elnätet, vilken/vilka tekniker som bör få störst betydelse för framtidens smarta hem, samt hur en implementering av en mobil applikation för fjärrstyrning av hemmet skulle kunna tas fram. Undersökningen har i första hand genomförts genom en omfattande förstudie och informationsinhämtning, genom jämförelser av för- och nackdelar mellan olika nätverkstekniker, samt genom utredande av lämplig utvecklingsmiljö baserat på tillgång till öppet utvecklar API, produkttillgänglighet och support, samt initialkostnad för utvecklingsverktyg och system för testning. LÄS MER

 2. 2. Data collection for an individual heat consumption measurement system using a Zigbee wireless network

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johan Nordlander; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individual heat/energy measurements have been a hot topic in Europe during the last 50 years, both for fair reasons and for energy saving reasons. The argument for using individual heat/energy measurements for fair reasons is that no one should pay more than he or she consumes no matter if the person lives in a rental apartment or in a house. LÄS MER