Sökning: "Zahra Hashem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zahra Hashem.

  1. 1. Portföljbolag : dyra lån till vilken kostnad?

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Zahra Hashem; LInda Tran; [2014]
    Nyckelord :Riskkapitalbolag; EBIT; efterställda lån; räntekostnader; mezzaninelån; företagsvärdering;

    Sammanfattning : Riskkapitalbolag är bolag som inriktar sig på att satsa kapital i andra företag för att utveckla dem och sedan sälja dem vidare. Den genomsnittliga investeringsperioden för ett riskkapitalbolag är mellan tre till fem år. LÄS MER