Sökning: "Zahra Pourbaba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zahra Pourbaba.

  1. 1. Cytostatika behandling : En litteraturstudie om patienters upplevelser av cytostatika behandlingen vid olika cancersjukdomar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Talia Mendly; Zahra Pourbaba; [2013]
    Nyckelord :cancer; chemotherapy; experience; quality of life; patient;

    Sammanfattning : Kroppens organ består av många miljoner celler, som har sin uppgift i det organ de befinner sig i. När en cell dör ersätts den med en ny som har samma uppgift. Cellerna samarbetar och kommunicerar via olika signaler, vilket är en förutsättning för att kroppen ska fungera. Cancercellerna delar på sig snabbt vilket leder till celltillväxt. LÄS MER