Sökning: "Zandra Branzell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zandra Branzell.

  1. 1. Personcentrerad eller patientcentrerad vård inom röntgen : En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

    Författare :Zandra Branzell; Olivia Marklund; [2019]
    Nyckelord :Person-centered care; radiography; quality of health care; patient care; Personcentrerad vård; radiografi; vårdkvalitet; patientomhändertagande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Inom röntgensjuksköterskans profession ligger stor vikt på att undersökningarna är så effektiva som möjligt för att hinna med avdelningarnas patientflöden. I dessa sammanhang hamnar patienten lätt i skymundan. LÄS MER