Sökning: "Zandra Fröberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zandra Fröberg.

  1. 1. Sugardating utifrån ett åklagarperspektiv och polisiärt perspektiv : Skillnader och likheter utifrån yrkesroller

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Zandra Fröberg; Malin Vikenfalk; [2020]
    Nyckelord :sugardating; transactional sex; sugarbabe; prostitution; criminal grounds; Sugardating; transactional sex; sugarbabe; prostitution; kriminaliseringsgrunder;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på om det finns skillnader och/eller likheter mellan åklagares och polisers uppfattningar gällande sugardating. Studien ämnade också att ta reda på om sugardating som koncept bör eller inte bör omfattas av lagen om, köp av sexuell tjänst utifrån dess kriminaliseringsgrunder, samt om sugardating kan vara en inkörsport till prostitution. LÄS MER