Sökning: "Zara Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zara Jönsson.

  1. 1. Extreme business-models in the clothing industry - a case study of H&M and ZARA

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

    Författare :Susanne Göransson; Angelica Jönsson; Michaela Persson; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In the clothing industry firms compete successfully by applying different business-models. H&M and ZARA are two extremes in the clothing industry. H&M’s business-model mainly focuses on outsourcing and ZARA’s business-model mainly focuses on in-house production. LÄS MER