Sökning: "Zebastian Cederblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zebastian Cederblad.

  1. 1. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
    Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

    Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER