Sökning: "Zebastian Lindell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zebastian Lindell.

  1. 1. ”Shakespeare är fucking bra” 15TEn observationsstudie om fula ord på en högstadieskola i Mellansverige

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Zebastian Lindell; [2018]
    Nyckelord :Fult språk; fula ord; svordomar; fuck; fucking; observation; språksociologi;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användande av fult språk i klassrummet på en högstadieskola i Mellansverige, ett fält inom språksociologin som är i ständig förändring. Syftet med uppsatsen är att utforska det fula språket utifrån tre frågor som behandlar bland annat språkets funktion och användares språkliga anpassning efter mottagare. LÄS MER