Sökning: "Zeina Zimmerman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Zeina Zimmerman.

 1. 1. Funktioner som bör ingå vid etablering av ett projektkontor - en fallstudie av projektledares upplevda behov

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Zeina Zimmerman; [2019]
  Nyckelord :establish project management offices; perceived support needs; project manager; etablera projektkontor; upplevelser; stödbehov; projektledare;

  Sammanfattning : Sedan behovet av att skaffa sig konkurrensfördelar uppstod har organisationer utvecklat mer flexibla organisationsformer. Projektkontor är ett sådant exempel. De är komplexa så till vida att de kan organiseras på olika sätt, på olika organisatoriska nivåer och inrymma ett spektrum av funktioner. LÄS MER

 2. 2. Le masochisme et le sadisme dans Huis clos de Jean-Paul Sartre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Zeina Zimmerman; [2016-02-19]
  Nyckelord :Jean-Paul Sartre; Huis clos; L’être et le néant; masochisme; sadisme;

  Sammanfattning : Le but de ce mémoire est d’analyser les relations entre les personnages dans Huis clos de Sartre par rapport aux concepts de masochisme et de sadisme dans L’être et le néant du même auteur. Nous avons étudié comment ces concepts se manifestent dans Huis clos. Dans L’être et le néant Sartre décrit les relations concrètes avec autrui. LÄS MER

 3. 3. ”Det finns inga genvägar” En fallstudie av Södra Älvsborgs Sjukhus verksamhetschefers upplevelse av strategisk internkommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Zeina Zimmerman; [2014]
  Nyckelord :strategisk internkommunikation; mellanchefer; strategisk kommunikation; strategi; SÄS; verksamhetschefer; forskningsstrategi; Södra Älvsborgs Sjukhus;

  Sammanfattning : Communication is essential for the survival of an organization. The management formulates strategies to ensure thatthe organization will get to where they want it to go. The strategy is then communicated to the co-workers through the line manager. LÄS MER

 4. 4. Word sense disambiguation med Svenskt OrdNät

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Jens Christiansson; Zeina Zimmerman; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In information retrieval there is a problem with ambiguous words. To solve this problem word sense disambiguation WSD is used. Few studies combining information retrieval and word sense disambiguation have been conducted with Swedish words. The purpose of this thesis has been divided in two. LÄS MER