Sökning: "Zero Waste"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Zero Waste.

 1. 1. Wild Things: A Collection of Handwoven Couture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Luisa Recker; [2021-08-24]
  Nyckelord :Composite Garment Weaving; Weaving; Pattern Making; Tapestry; Making; Clothes; Fashion; Haute Couture; Design; Loom; Textile; Craft; Block Pattern; Geometry; Fully Fashioned; Zero Waste; Slow Fashion; Sustainability; Sensuality;

  Sammanfattning : The following text is the theory part of my practical Master‘s thesis “Wild Things – A Collection of Handwoven Couture”. This thesis examines the potential of hand-weaving for contemporary fashion design. LÄS MER

 2. 2. Mönsterkonstruktionens roll i arbete med materialoptimering : En studie i hur mönsterkonstruktion kan användas för att förbättra effektiviteten hos läggbilder.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karin Ekstrand; [2021]
  Nyckelord :Lay plan; Marker; Marker efficiency; Lectra Modaris; Diamino; Fabric utilization; Pattern making; Marker making; Cut order planning; Materialoptimering; Läggbild; Mönsterkonstruktion; Lectra Modaris; Diamino; Skärorderplanering; Utnyttjandegrad; Läggbildseffektivitet;

  Sammanfattning : Dagens textil- och modeindustri producerar stora mängder avfall och i produktionsfasen uppstår merparten av det vid tillskärning av mönsterdelar. FN har satt upp 17 globala mål för att främja en hållbar utveckling och mål nummer 12 fokuserar på att främja hållbar konsumtion och produktion. LÄS MER

 3. 3. A Pre-Assessment related to Refractory Waste Management in Sweden : Pre-study of the performance of MgO-C bricks made from recycled MgO-C refractory materials for use in steel production

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Pranav Jagtap; [2021]
  Nyckelord :MgO-C brick; Refractory; Recycling; Reusing; Swedish Steel industries; MgO-C tegel; Eldfast; Återvinning; Återanvändning; Svensk stålindustri;

  Sammanfattning : Steel industries consume refractory materials on a large scale. High temperature resistant refractory materials are essential for linings of the steelmaking vessels, to protect them from corrosive environments, high temperatures, molten steels and slags during transportation and steelmaking operations. LÄS MER

 4. 4. Off-Grid Tiny Housing : An Investigation of Local Sustainable Heat and Power Generation for an Artificial Island in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Inez Björnberg; Anita Tarus; [2021]
  Nyckelord :Energy Demand; Energy Supply; Self-sufficiency; Microgrid; Sustainability; Energibehov; energiförsörjning; självförsörjning; mikronät; hållbarhet;

  Sammanfattning : A growing world population has resulted in an increasing number of people being homeless or living in inadequate housing. In addition, the threatening climate crisis and the world’s limited resources calls for a more sustainable way of living. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of the applicability of geophysical methods when characterizing mine waste in Yxsjöberg, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Palo Matilda; [2021]
  Nyckelord :geophysics; Yxsjöberg; mine tailings;

  Sammanfattning : Smaltjärnen tailings repository located in Yxsjöberg, Sweden, attracts researchers with questions regarding characterization and potential re-mining. This thesis continuous geophysical characterization done by researchers from the Exploration Geophysics department at Luleå University of Technology but using new data from 2019. LÄS MER