Sökning: "Zientara Mikael"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Zientara Mikael.

 1. 1. Kvinnan enligt Sverigedemokraterna En kritisk diskursanalys av Sverige-kuriren, SD-Kuriren och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zientara Mikael; Mikael Zientara; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Genus;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att studera hur SD:s kvinnosyn förändrats sedan partiet grundades genom en kritisk diskursanalys av SD:s partiorgan Sverige-kuriren (1988–1991), SD-Kuriren (1991–1999) och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen (2014). Syftet har realiserats genom en analys av det empiriska materialet där professor Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt fungerat som teoretisk utgångspunkt, tillsammans med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som fungerat som metod för studien. LÄS MER

 2. 2. Verklighetens klassamhälle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Mikael Zientara; [2010]
  Nyckelord :klass; betyg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER