Sökning: "ZigBee"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet ZigBee.

 1. 1. Trådlösa tekniker i tidskritiska system : En experimentell jämförelse mellan Zigbee 3.0 och Bluetooth Low Energy 5.2

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Naw Michey Hsalehleh Hsertawbu; Marwa Sabbagh; [2021]
  Nyckelord :Bluetooth Low Energy; BLE; distance; latency; signal strength; time-critical systems; Zigbee 3.0; Bluetooth Low Energy; BLE; distans; latens; signalstyrka; tidkritiska system; Zigbee 3.0;

  Sammanfattning : Examensarbetet genomfördes tillsammans med företaget Rol Ergo. Syftet med studien var att analysera Zigbee 3.0 och Bluetooth Low Energy 5.2 och deras lämplighet i tidskritiska system genom att studera latensen och förhållandet mellan signalstyrkan och avståndet mellan de två kommunikationsprodukter. LÄS MER

 2. 2. ZigBee-based climate measurement system for thermal comfort in traffic busses

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Talib Almosawi; George Karanta; [2021]
  Nyckelord :Measurement system; wireless personal area network; ZigBee; radio communication; Raspberry pi; microcontroller; Mätsystem; wireless personal area network; ZigBee; radiokommunikation; Raspberry pi; mikrokontroller;

  Sammanfattning : This thesis describes the work process two (WP2) of a project led by the traffic administration in Stockholm to achieve the passengers' thermal comfort in traffic buses.  The purpose of this thesis is to design and implement a measurement system comprised in eight measurement position in a bus. LÄS MER

 3. 3. Zigbee-brygga för Palcom - Kommunikation för IoT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Berglund; Dag Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sårbarhetsanalys av IKEA TRÅDFRI rörelsesensor

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Nathalie Hyrkäs; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :motion sensor; IKEA; antenna; ZigBee; communication protocol; unauthorized; eavesdropping; rörelsesensor; IKEA; antenn; ZigBee; kommunikationsprotokoll; obehörig; avlyssning;

  Sammanfattning : Arbetet utvärderar Ikea TRÅDFRI rörelsesensors kommunikationsprotokoll utifrån ett säkerhetsperspektiv. Internet of Things expanderar och i takt med utvecklingen är det viktigt att granska produkter på marknaden för att se hur säkerhet är implementerat. LÄS MER

 5. 5. Erlang as an alternative to a non-functional language for communication in a faulttolerant IoT sensor network

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jimmy Holdö; [2020-02-17]
  Nyckelord :Internet of Things; Wireless Sensor Network; Erlang; IEEE 802.15.4; ZigBee; Network topology;

  Sammanfattning : This thesis compares a C++ prototype and an Erlang prototype for an Internet ofThings application. Internet of Things applications are difficult to program becausethey consist of a distributed environment of heterogeneous devices, where each devicecan have limited resources and connectivity technologies. LÄS MER