Sökning: "Zin Kizilkaya"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zin Kizilkaya.

  1. 1. Relationer som går i arv? : En kvalitativ studie om vuxna skilsmässobarns syn på relationer.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

    Författare :Zin Kizilkaya; Dilan Öztürk; [2016]
    Nyckelord :Marriage; Divorce; Children with Divorce Parents; Relationship; Trust; Äktenskap; Skilsmässa; Skilsmässobarn; Relationer; Tillit;

    Sammanfattning : Syftetmed denna studie äratt studerade subjektiva tankarna kring äktenskap,skilsmässasamt påverkningsgraden av föräldrarnas skilsmässa hos vuxna skilsmässobarn. Det utfördes sex kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor och tremän,i åldrarna 18-26 somallavar bosatta i Stockholm. LÄS MER