Sökning: "Zinar Bilek"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Zinar Bilek.

 1. 1. Performance assessment in district cooling networks using distributed cold storages : A case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Zinar Bilek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : District cooling is a technology that has been gaining traction lately due to increased demand from the commercial and industrial sectors, especially in dense urban areas such as Stockholm. A literature study found that customers such as hospitals, offices, malls and data centres all depend on both comfort cooling and process cooling. LÄS MER

 2. 2. State of the Art on Laminar Discharge through Perforated Pipes

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Zinar Bilek; Martin Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har efterfrågan på kylning ökat i takt med urbaniseringen i storstäder. 1992 introducerades fjärrkyla i Sverige, sedan dess har tekniken utvecklats och spridits till allt fler anläggningar över hela landet. LÄS MER