Sökning: "Zinar Omar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Zinar Omar.

 1. 1. ‘’Patent vs Patients’’: A case on Novartis patent application in India

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zinar Omar; Frida Andersson; Priyanka Belel; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pride and Prejudice: a study on the various types of consumer-brand relationships that brand activism campaigns form

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zinar Omar; Sarah Jørgensen; [2020]
  Nyckelord :Brand Activism; Marketing; Consumer-brand relationship; Societal issues; Political debates; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: ​Pride and Prejudice: a study on the various types of consumer-brand relationships that brand activism campaigns form. Date of the seminar: ​5th June 2020 Course: ​BUSN39 Degree Project in Global Marketing Authors: ​Sarah Jørgensen and Zinar Omar Supervisor: ​Peter Svensson Keywords: ​Brand Activism, Marketing, Consumer-brand relationship, Societal issues, Political debates Purpose: ​The purpose of this study was to understand which types of consumer-brand relationships brand activism campaigns form. LÄS MER

 3. 3. En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation - En kvalitativ studie på Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Jönsson S; Philip Essfors; Zinar Omar; [2019]
  Nyckelord :The City Brand Hexagon; The Corporate Branding Tool Kit; Place brand; Place branding; Stakeholder theory.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: A municipality's place branding communication. Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar. Advisor: Veronika Tarnovskaya. Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp. LÄS MER