Sökning: "Zirkoniumdioxid"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Zirkoniumdioxid.

 1. 1. Böjhållfasthet hos snabbsintrad zirkoniumdioxid, jämfört med zirkoniumdioxid sintrad enligt traditionellt protokoll

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Aron Gustafsson; Denis Babic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en skillnad i böjhållfasthet mellan zirkoniumdioxid som sintras med konventionella sintringstider jämfört med snabbsintrad zirkoniumdioxid. Material och metod: Totalt 40 diskar i zirkoniumdioxid framställdes med hjälp av Sironas Dental CAD/CAM system, 20 i märket Cerec Zirconia A2 och 20 i märket Ivoclar IPS e. LÄS MER

 2. 2. Fracture strength of monolithic high and low translucent Y-TZP crowns with different thicknesses

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Philip Arneryd; Annika Kindblom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte. Att jämföra hållfastheten hos fullanatomiska monolitiska hög- och lågtranslucenta kronor av Y-TZP (yttriastabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid) i olika tjocklekar. Material och metod. 80 standardiserade kronor skapades utifrån en mastermodell av underkäkens första molar. LÄS MER

 3. 3. Orthodontic Brackets Based on Zirconium Dioxide - A Critical Analysis of the Literature

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Stephanie Jonsson; [2014]
  Nyckelord :Ceramics; Dental Debonding; Friction; Orthodontic Brackets; Tooth Movement; Zirconium;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att finna och kritiskt analysera publikationer om ortodontiska brackets baserade på zirkoniumdioxid (OBZ). Material och metod: Litteratursökningar efter relevanta studier, publicerade innan år 2013, genomfördes i databaserna PubMedTM, The Cochrane LibraryTM och ScienceDirectTM. LÄS MER

 4. 4. Brotthållfasthet hos helkeramiska (Y-TZP) implantatunderstödda singelkronor; cementerade kronor jämfört med skruvade.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Philip Gay; Mikael Svantesson; [2014]
  Nyckelord :Brotthållfasthet; Cementerad; Distans; Implantat; Singelkrona; Skruvretinerad; Y-TZP; Zirkoniumdioxid;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka hållfasthetsskillnader för yttriumstabiliserade tetragonala zirkoniumdioxid-distanser (Y-TZP) vid cementering kontra skruvretinering av zirkoniakronor. Material och metod Tjugotvå överkonstruktioner fastsatta på fixturer delades upp i två grupper. LÄS MER

 5. 5. Stift i zirkoniumdioxid - En litteraturöversikt

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kamil Jalod; Shafik Kasten; [2014]
  Nyckelord :Ceramics; Nonvital Tooth; Post and Core Technique; Prosthodontics; Tooth Fractures; Yttria Stabilized Tetragonal Zirconia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stifts huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för och bevara den koronala rekonstruktion i en endodontiskt behandlad tand med omfattande förlust av tandkronan. På senare år har efterfrågan för estetiska stift och pelare ökat och nya sorters stift och pelare har dykt upp på marknaden. LÄS MER