Sökning: "Zlatan Johansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Zlatan Johansson.

 1. 1. Celebrity brand endorsing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Kristoffer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Reklam; reklamfilm; marknadsföring; kändisar; endorserer;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska reklamproducenter ser på användandet av kändisar i reklam, så kallad celebrity brand endorsing. Att använda kändisar i reklamkampanjer är en vanlig marknadsföringsstrategi i både Sverige och utomlands, och en inledande fundering i studien är huruvida detta bottnar i en övertygelse hos reklamproducenterna om att kändisar "lönar sig". LÄS MER

 2. 2. "Zlatanfenomenet" : En interkulturell studie om individualisters socialisering inom lagidrotten och skolans idrottsämne.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Nixon; Alma Rojas Johansson; [2008]
  Nyckelord :Zlatan Ibrahimovic; socialization; individualism; collectivism; Swedish; ethnic; culture; nationalism; Jantelag; group; team sports; sports team;

  Sammanfattning : Our starting point has been to use the football player Zlatan Ibrahimovic as a model person for individualism that seams to break the ordinary socialization pattern in Sweden. The purpose of this study is to examine how the team leaders handle the socialization of more individualistic focused individuals/young persons into groups, since the Swedish School Curriculum is designed to meet each individual on his or hers former experiences. LÄS MER