Sökning: "Zofia Simson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zofia Simson.

  1. 1. What about substance abuse? : a minor field study on Namibian substance abuse care

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på grundnivå

    Författare :Zofia Simson; [2013]
    Nyckelord :Caring; deductive content analysis; Mayeroff; mental healtth; social psychiatric care;

    Sammanfattning : .... LÄS MER