Sökning: "Zombies"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Zombies.

 1. 1. Los zombis, propuesta didáctica para la clase de ELE : Un estudio de la producción oral mediante la aplicación de una propuesta didáctica en ELE

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Oskar Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Fantasía en la clase; Zombis; Zombis en la clase; Enseñando usando elementos fantásticos; Producción oral; Diferentes tipos de métodos; Enseñanza usando la fantasía;

  Sammanfattning : At secondary school in Sweden, pupils can choose to study three different foreign languages, which are Spanish, French and German, but many pupils drop out because they don’t find it interesting because of its difficulty in learning new words and new grammatical rules (Svenska Dagbladet 2013). The reason of this can be the lack of motivation or the difficulty in learning a new language without finding it interesting. LÄS MER

 2. 2. Dom kom för våra hjärnor : En studie om zombier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christoffer Eriksson; Erik Bingdahl; [2019]
  Nyckelord :Zombier; Katastrofmiljöer; Social oro; Kvalitativ studie; Visuella Artefakter;

  Sammanfattning : Zombiens rötter ligger i myter men den har gått igenom en rad förändringar och håller nu platsen som en av världens mest igenkännbara monster. Efter 1932 har zombier inom media används för reflektion kring mänsklighetens farhågor och teman som krig och sjukdom har präglat zombiens narrativ i årtionden. LÄS MER

 3. 3. ”Zombies är allt levande som dött!” : En observationsstudie på barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Löfling Ejered; Olivia Hembäck; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; Förskola; Miljö; Identitet; Genus.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och uppmärksammar barnens fria lek som pedagogisk verksamhet i förskolan. Förskolan har i dagens samhälle schemalagt den fria leken i verksamheten och tillskriver leken en viktig funktion för barnen att utvecklas. Därför blir leken en relevant praktik att undersöka. Tre forskningsfrågor har formulerats: 1. LÄS MER

 4. 4. Zombies- ”They’re not the only ones looking for brains” En feministisk analys av tre filmer ur George A. Romeros Living Dead-serie jämfört med två filmer som anspelar på serien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Emma Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; zombies; film; feministisk filmteori; George A Romero.; Social Sciences; Arts and Architecture; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Final Girl

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Calle Svensson; [2016]
  Nyckelord :Halloween; kvinnlig huvudroll; feministisk filmteori; slasher; the Final Girl; Halloween; kvinnlig huvudroll; feministisk filmteori; slasher; the Final Girl;

  Sammanfattning : Den här vetenskapliga uppsatsen analyserar den kvinnliga huvudkaraktären Laurie Strode i John Carpenters original och Rob Zombies remake av slasherfilmen Halloween. Uppsatsens syfte är att studera hur samma karaktär har porträtterats ur ett feministiskt perspektiv och hur vi kan förstå dem utifrån de epoker de skapades i. LÄS MER