Sökning: "Zoning"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Zoning.

 1. 1. Permanence of the Ordinary

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Harald Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Permanence; General; Specific; Barkabystaden;

  Sammanfattning : A project about working with permanence. This constant struggle to find a balance between the general and specific.  There is a very strong contemporary tendency to shun the general, to be very afraid of it, and to work against it. The tension between the two is a core architectural question. LÄS MER

 2. 2. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
  Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

  Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en parametriserad entrémodul : Produktutveckling i en modulär produktplattform för flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anton Linusson; Isak Westerlund; [2022]
  Nyckelord :BIM; Byggmodul; Modulär konstruktion; Modulär produktplattform; Modulärt byggande; Parametrisk design;

  Sammanfattning : Designing the entrance to an apartment building is often a complicated task due to the many demands placed on its design and construction. Everything from accessibility, safety during evacuation and fire safety, to the ability to follow the current local and zoning plan and finally, to look aesthetically pleasing and fit into the building's design language. LÄS MER

 4. 4. Vad hände med den riskreducerande åtgärden? - En studie av hur riskreducerande åtgärder förändras genom den svenska plan- och byggprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Robin Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Risk reducing measures; risk management; implementation; land-use planning; zoning plan; planning- and construction process; communication; fragmentation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Buildings are sometimes raised in the vicinity of risk objects such as hazardous industries and routes used for transportation of hazardous goods. To compensate for the increased risk level risk reducing measures can be implemented. LÄS MER

 5. 5. Efterskalvet på kontorsmarknaden – Där fastighetsutveckling träder in : Behovet av, och förutsättningarna för att konvertera vakanta kontorslokaler till bostäder "efter" coronapandemin

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Molly Stockenstrand; [2022]
  Nyckelord :Property development; conversion; pandemic; need; preconditions; Fastighetsutveckling; konvertering; pandemi; behov; förutsättningar;

  Sammanfattning : Stockholms bostadsmarknad har alltid varit pressad och bostadsbristen har länge varit ett faktum. 2021 rapporterade Länsstyrelsen att det demografiska bostadsbehovet i Stockholms län inte uppfylls. LÄS MER