Sökning: "Zorba Hållsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Zorba Hållsten.

 1. 1. EU-interna investeringsskyddsavtals (in)kompatibilitet med unionsrätten - Med fokus på skiljenämnders behörighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zorba Hållsten; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; investeringsrätt; investeringsskyddsavtal; BIT; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration agreements contained in bilateral investment treaties between EU member states have been under the EU Commission’s critical review since the beginning of the twenty-first century. The Commission considers that these treaties conflict with the EU treaties, inter alia because they may lead arbitration tribunals to apply EU law outside the control of the European Court of Justice. LÄS MER

 2. 2. Rätten till uppfinning - En jämförelse mellan arbetstagare, uppdragstagare, examensarbetare samt hyrda arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Zorba Hållsten; [2015]
  Nyckelord :lag om rätten till arbetstagares uppfinningar.; 1969 års kollektivavtal; hyrd arbetstagare; examensarbetare; uppdragstagare; arbetstagare; Uppfinning; rätt till uppfinning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagares rätt till uppfinning är sedan 1949 reglerad i lag om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ett kollektivavtal inom området finns även mellan Svenskt Näringsliv och PTK som tecknades 1969. LÄS MER