Sökning: "Zorngården"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Zorngården.

  1. 1. Vårdprogram för utemiljön vid Zorngården

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Elin Öhman; [2012]
    Nyckelord :vårdprogram; Zorngården; Anders Zorn; Emma Zorn; värdebeskrivning; Unnerbäck;

    Sammanfattning : The purpose of this essay was to develop a conservation program for the outdoor environment at the Zorn House (Zorngården) in Mora, Dalarna, situated in the upper central part of Sweden. In the conservation program the Zorn House garden’s origins and development process has been studied by historical studies of various kinds. LÄS MER