Sökning: "Zozan Aoso"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zozan Aoso.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Zozan Aoso; Hossein Ebrahimi Ganjgah; [2019]
    Nyckelord :behandling; bröstcancer; depression; sexualitet; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor runt om i världen. Sjukdomen är vanligast hos medelålders och äldre kvinnor. Att få en diagnos med bröstcancer är en traumatisk upplevelse som kan leda till en känsla av hopplöshet, lidande, smärta, ångest och depression. LÄS MER