Sökning: "åldersnorm"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet åldersnorm.

  1. 1. Var är de yngsta barnen? : -en studie om barn och naturvetenskap, med de yngsta barnen i fokus.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Sylvia Cerna Corveleyn; Jessica Lundblad; [2018]
    Nyckelord :åldersnorm; normkritiskt perspektiv; yngsta barnen; förskola; förskollärare;

    Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur barns lärande i relation till naturvetenskap beskrivs av pedagoger samt utifrån forskning och pedagogisk litteratur, med särskild fokus på de allra yngsta barnen på förskolan. Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kunde vi analysera datan som samlades in genom fem intervjuer och genomläsning av forskning samt pedagogisk litteratur. LÄS MER