Sökning: "a service organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 649 uppsatser innehållade orden a service organisation.

 1. 1. Ett nödvändigt ont. En diskursanalys av den mediala debatten kring konsulter inom socialtjänsten. SQ4562,

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tor Palmstedt Nilsson; [2021-06-14]
  Nyckelord :consultant; NPM; privatisation; governmentality; social services; konsult; privatisering; socialtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the occurrence of private consultants within the municipal Swedish social service organisation. To this aim, this study chose to analyse the professional debate and how these consultants are constructed within newspapers and professional journals by the application of discourse analysis and critical theory of organizations on the material. LÄS MER

 2. 2. Tourism in Time of Epidemics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Davide Celotto; [2021]
  Nyckelord :Tourism organisations; Crisis Communication strategies; Situational Crisis Communication Theory; Organisational reputation; Service Management.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this research project is to study the role played by communication strategies on organisational reputation among the different stakeholders involved during the current COVID-19 pandemic outbreak. In doing so, this master thesis aims to understand how crisis communication aids the management of service processes and the construction of organisational image during crises. LÄS MER

 3. 3. Ett våldsamt möte : En studie om hotbilden mot socialsekreterare och klienten som potentiell förövare

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amina Bangura Nielsen; Ermina Hajdarevic; [2021]
  Nyckelord :client violence; patient violence; social service; social work; threat; work-related threats and violence;

  Sammanfattning : Social workers tend to find themselves in threatening situations associated with their clients. Threat and violence against social workers is not a new phenomenon but can instead be described as “a part of the work”. LÄS MER

 4. 4. Stressens olika sidor : en kvalitativ intervjustudie om arbetsrelaterad stress bland biståndshandläggare inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emmy Rådlund; [2021]
  Nyckelord :Social service workers within elderly care; Work related stress; Stress management; Working conditions; Social work; Social worker; Biståndshandläggare inom äldreomsorgen; Arbetsrelaterad stress; Stresshantering; Arbetsvillkor; Socialt arbete; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och öka kunskapen om arbetsrelaterad stress hos biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Genom kvalitativa intervjuer med sex anställda har ett antal frågeställningar besvarats. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsmatcher på nya planhalvor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Svärd; Gabriella Ullström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to analyse how complementary services can generate added value in industries where competition is fierce. The analysis is done by researching the industry of global streaming platforms and live football broadcasting. LÄS MER