Sökning: "a- uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 404 uppsatser innehållade orden a- uppsatser.

 1. 1. Kroppsfixering hos kvinnor i samband med styrketräning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rosanna Taha; Aleksandra Swiatek; [2021]
  Nyckelord :Självkänsla; kroppsfixering; styrketräning; kvinnor; kroppshets; träningsmotiv; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan frekvens av styrketräning och kroppsfixering hos kvinnor i olika åldrar. De frågeställningar som användes var: finns det skillnader mellan kvinnor som styrketränar mindre än 2 gånger i veckan jämfört med kvinnor som tränar 3 gånger i veckan eller oftare. LÄS MER

 2. 2. Mobilitet en rättighet : Konflikter mellan olika trafikslag i urbana rum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna-Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Urbana rummet; konflikt; mobilitet; cykling; infrastruktur;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Johansson, A. 2020. Mobilitet en rättighet: konflikter mellan olika trafikslag i urbana rum. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Jaha, och här sitter ni två? : En vetenskaplig essä om individen vs. gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Ilonen; [2020]
  Nyckelord :Individperspektiv; grupperspektiv; inkludering; exkludering; barn i behov av stöd; det kompetenta barnet; vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; fronesis och episteme;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar mitt agerande utifrån två olika dilemman. I det första dilemmat intar jag ett grupperspektiv och utesluter individen. Den andra situationen skildrar en händelse där jag som pedagog utför en aktivitet tillsammans med ett barn, där individperspektivet blir i fokus och gruppen utesluts. LÄS MER

 4. 4. Neural Network Based Automatic Essay Scoring for Swedish

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Rex Dajun Ruan; [2020]
  Nyckelord :Automatic Essay Scoring; Swedish; Linguistic Features; Machine Learning;

  Sammanfattning : This master thesis work presents a novel method of automatic essay scoring for Swedish national tests written by upper secondary high school students by deploying neural network architectures and linguistic feature extraction in the framework of Swegram. There are four sorts of linguistic aspects involved in our feature extraction: count-based,lexical morphological and syntactic. LÄS MER

 5. 5. Validation Based Cascade-Correlation Training of Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :John Ringdahl; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Artificial Neural Networks; Constructive; Cascade-Correlation; Validation Based; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Cascade-Correlation learning algorithm, Cascor, is a self-constructive learning algorithm introduced by Fahlman in 1990, which builds the networks one node at the time based on the errors of the network. Cascor has been criticized for creating excessively deep networks and easily overfit. LÄS MER