Sökning: "a- uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 419 uppsatser innehållade orden a- uppsatser.

 1. 1. ”Jag känner väl egentligen när jag lämnar min lägenhet, att jag alltid behöver ha telefonen” : En studie om smartphonens påverkan på studenters interaktion med Uppsalas stadsrum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Adrian Lööf; [2023]
  Nyckelord :Smartphone; absolut rum; relationellt rum; relativt rum; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Lööf, A. 2023. En studie om smartphones påverkan på studenters interaktion med Uppsalas stadsrum. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet. LÄS MER

 2. 2. Studenternas uppsatser. När poliser får välja - vad vill man skapa vetenskaplig kunskap om? : En studie på tre års kandidatuppsatser vid Umeå universitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Pauline Sörman; [2023]
  Nyckelord :Police work; police science; candidate theses; bachelor´s degree in philosophy; police exam;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see what the students include in the area of police work and police science A summary of bachelor thesis hasn’t been done before. This thesis contribute to understand how police science in Sweden is interpreted by students at undergraduate level. LÄS MER

 3. 3. Acceptans och Användning av ChatGPT inom Akademisk Utbildning : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annica Creutz; Holger Fridholm Lilja; [2023]
  Nyckelord :ChatGPT; Chatbots; Education; Academic education; Technology Acceptance; ChatGPT; Chatbots; Utbildning; Akademisk utbildning; Acceptans av teknik;

  Sammanfattning : Det nya verktyget ChatGPT riskerar att kollidera med akademisk integritet och förändra traditionella utbildningsformer då chatboten klarar av att författa trovärdiga uppsatser på kommando. Det är därför av intresse att undersöka acceptans och användande av ChatGPT hos studenter och doktorander, för att förstå teknologins framtid inom akademisk utbildning. LÄS MER

 4. 4. Lantmannens fina begärelser. Konsumtionen av tavlor i västra Sverige på 1700- och 1800-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vova Strömberg; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka den förändrade konsumtionen av tavlor mellan 1770 och 1870 med anledning av deras tidigare status som lyxföremål och hur denna har kommit att ändras till kommoditet i hemmet. Studien har tagit avstamp i teorier om konsumtionsförändringar under 1700-talet och framåt som redogjorts för av Christer Ahlberger, och ytterligare perspektiv på auktionshandel och konsumtion från Göran Ulväng, Sofia Murhem och Kristina Lilja. LÄS MER

 5. 5. Stress i förskolan - ökade krav, ökade sjukskrivningar : En textanalys av C-uppsaster om stress i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mattias Borg; [2022]
  Nyckelord :stress; preschool; preschool teacher; child group size; staff density and curriculum requirements.; stress; förskola; förskollärare; barngruppsstorlek; personaltäthet; läroplanskrav;

  Sammanfattning : The purpose with this qualitative text analysis is to study entire written C-essays in Sweden,about stress published between 2017 and 2022. The essay is gathered from DIVA using thekeywords “stress + förskola” and “förskollärare + stress” and includes 26 essays. LÄS MER