Sökning: "aba metod"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden aba metod.

 1. 1. INTENSIVINLÄRNING FÖR SMÅ BARN MED AUTISM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronika Kvick; [2021-08-09]
  Nyckelord :autism; IBT; TBA; ABA; förskola; habilitering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få kunskap om de erfarenheter professionella inom habiliteringen och inom förskolan kommunicerar gällande möjligheter och hinder runt arbetet med förskolebarn utifrån metoden Intensiv beteendeträning (IBT) - habiliteringens intensivintervention till barn som erhållit en autismdiagnos. Vidare syftar studien till att belysa olika perspektiv på lärande som framträder i relation till dessa erfarenheter samt hur arbetet med metoden påverkar det enskilda barnet. LÄS MER

 2. 2. INTENSIVINLÄRNING FÖR SMÅ BARN MED AUTISM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Veronica Kvick; [2021-08-05]
  Nyckelord :autism; IBT; TBA; ABA; förskola; habilitering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få kunskap om de erfarenheter professionella inom habiliteringen och inom förskolan kommunicerar gällande möjligheter och hinder runt arbetet med förskolebarn utifrån metoden Intensiv beteendeträning (IBT) - habiliteringens intensivintervention till barn som erhållit en autismdiagnos. Vidare syftar studien till att belysa olika perspektiv på lärande som framträder i relation till dessa erfarenheter samt hur arbetet med metoden påverkar det enskilda barnet. LÄS MER

 3. 3. Fördelar med högre ”Maximal Force Output” i benförankrade hörapparatsystem: en crossover-studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Bergius; [2020-02-13]
  Nyckelord :benförankrat hörapparatsystem; maximal force output; kombinerad hörselnedsättning; bone anchored hearing systems; mixed hearing loss;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur högre ”Maximal Force Output” (MFO) i ljudprocessorn för benförankrade hörapparatsystem påverkar den upplevda nyttan och ljudupplevelsen samt den uppmätta hörselförmågan hos personer med kombinerad hörselnedsättning, sett i förhållande till en mindre ljudprocessor med lägre MFO. Material och metod: Studiedesign: Prospektiv, randomiserad crossover-studie (ABA). LÄS MER

 4. 4. Man sätter sig inte bredvid en främling på bussen, varför skulle man då göra det på kontoret? : En undersökning av förväntningar inför implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :August Hagberg; Rasmus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad arbetsplats; ABA; anställdas förväntningar;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka förväntningar har de anställdas inför implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats Syfte: Få en djupare förståelse av de anställdas förväntningar inför implementeringen av aktivitetsbaserad arbetsplats Metod: Då tidigare forskning saknas om anställdas förväntningar inför implanteringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats har denna studie antagit ett induktivt förhållningssätt. För att kunna besvara syftet med vår studie på bästa sätt har vi valt ett intensivt upplägg i form av en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Autismpedagogik för alla? : en studie om lärares pedagogiska strategier i idrott & hälsa för gymnasiesärelever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maja Öberg; [2012]
  Nyckelord :autism; pedagogy; Physical education; TEACCH; autism; gymnasiesärskolan; TEACCH; autismpedagogik; pedagogik; idrott och hälsa; idrottsunderivisning; ABA; individualisering; hjälpmedel; bemötande; utbildning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet var att öka kunskapen om hur idrottslärare utformar undervisningen i idrott och hälsa för elever med diagnosen autism. Syftets två fråge- ställningar lyder: ”Vilka strategier väljer lärare, då de undervisar elever med autism i ämnet Idrott och hälsa på gymnasiesärnivå?” samt ”Varifrån får lärarna sina idéer och ambitioner till de strategier de använder sig av?”. LÄS MER