Sökning: "abc lagring"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden abc lagring.

 1. 1. Modell för att beräkna driftkostnader vid ett Masslogistikcenter : Modellering och fallstudie på jord- & bergflöden i norra Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Adam Moberg; Simon Runefors; [2021]
  Nyckelord :Masslogistikcenter; MLC; bygglogistik; bygglogistikcenter; masshantering; schaktmassor; schaktmassa; jordmassor; bergmassor; byggprojekt; cirkulär ekonomi; beräkningsmodell; driftkostnader;

  Sammanfattning : I samband med byggprojekt uppstår det berg- och jordmassor som måste hanteras. De senaste årens ökade bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt i kombination med en ökad miljömedvetenhet har lett till att olika effektiviseringar av massahantering hamnat i fokus. LÄS MER

 2. 2. Warehouse management – streamlining picking rounds

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Blom; Sofia Stenman; [2021]
  Nyckelord :picking route problem; product allocation problem; neural network; warehouse efficiency; order picking; machine learning; warehouse management;

  Sammanfattning : In this study we have conducted research on how to optimize inventory management within logistics. The focus in this study is to examine the picking rounds, the reason for this is because it is the most time consuming and expensive part within a warehouse. LÄS MER

 3. 3. Making material handling more efficient : reduction of non-value-adding activities at a wood products company

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :ABC analysis; agility; business modelling; inventory; inventory layout; lean; material handling; operations management; order picking; value stream map; VSM; ABC analys; affärsmodellering; flexibilitet; lager; lagerstruktur; materialhantering; operativ ledningsteori; orderplockning; värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : The forest industry is one of the most important businesses in Sweden, accounting for 9-12 percent of the Swedish industry's total occupation, export, turnover, and added value. Although the investments made by the Swedish forest sector reached a new record during 2017, the industry stills struggle with low profitability. LÄS MER

 4. 4. Tidsdriven ABC-kalkylering inom tredjepartslogistik : Tillämpningar för att driva produktivitet hos PostNord Logistics TPL i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonas Olsson; [2017]
  Nyckelord :3PL; TDABC; cost model; regression analysis; time study; 3PL; TDABC; kostnadsmodell; regressionsanalys; tidsstudie;

  Sammanfattning : PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom tredjepartslogistik i Norden. Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för logistikaktiviteter i samband med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser åt flera återförsäljare. LÄS MER

 5. 5. MÄSSLOGISTIK – NYCKELN TILL ÖKAT RESURSUTNYTTJANDE I SVENSKA MÄSSANS PRODUKTIONSAVDELNING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Melinda Salestam; Julia Assarsson; [2012]
  Nyckelord :Exhibition logistics; resource efficiency; internal flow of material; Mässlogistik; resurseffektivitet; interna materialflöden;

  Sammanfattning : Denna rapport grundar sig i Svenska Mässans planer på expansion och de krav på effektiv hantering och korta ledtider som det medför. Svenska Mässans unika förutsättningar vad gäller yta, bransch och placering medför ett komplext flöde av material. LÄS MER