Sökning: "abc-kalkylering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet abc-kalkylering.

 1. 1. ABC-kalkylering i gemensamma och komplexa monteringsprocesser : En fallstudie på Scania i Södertälje

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Pontus Henriksson; Karl Pålsson; [2020]
  Nyckelord :produktkalkyl; självkostnadskalkyl; fordonsindustri; fördelningsnyckel; ekonomistyrning; flexibla tillverkningssystem; ABC-kalkyl;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att analysera utmaningarna med att fördela omkostnader i en monteringsprocess där flera olika produktkategorier monteras tillsammans och föreslå bättre sätt att göra denna omfördelning på.   Metod - Arbetet inleddes med litteraturstudier om produktkalkyl teorier för att få en bättre förståelse för hur olika kalkylmodeller är uppbyggda, och vilka produktioner de är anpassade för. LÄS MER

 2. 2. Hur indirekta kostnader kan fördelas på ett högteknologiskt lager : En fallstudie om ABC-kalkylering på Staples Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Persberg; Anton Waldén; [2019]
  Nyckelord :ABC-kalkylering Högteknologi lager logistik kalkylering;

  Sammanfattning : Det problem som utgör grunden för studien är förankrat i bristen på forskning om hur teknisk utveckling och implementering av högteknologi i lagerverksamheter påverkar fördelningen av indirekta kostnader. I dagsläget råder det osäkerheter kring hur traditionella kostnadskalkyler kan hantera den ökade mängden indirekta kostnader som förorsakas av implementation och användning av högteknologi. LÄS MER

 3. 3. Tidsdriven ABC-kalkylering inom tredjepartslogistik : Tillämpningar för att driva produktivitet hos PostNord Logistics TPL i Norrköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonas Olsson; [2017]
  Nyckelord :3PL; TDABC; cost model; regression analysis; time study; 3PL; TDABC; kostnadsmodell; regressionsanalys; tidsstudie;

  Sammanfattning : PostNord Logistics TPL AB (PostNord) är en av de största aktörerna inom tredjepartslogistik i Norden. Vid däcklagret i Norrköping står PostNord för logistikaktiviteter i samband med inleveranser, lagring, förädling och utleveranser åt flera återförsäljare. LÄS MER

 4. 4. Strategiska styrmedel i familjeföretag : En studie av familjeföretag i Gnosjöregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Johansson; Simon Lidåker; [2016]
  Nyckelord :family firm; management accounting and control instruments; strategic management accounting and control; benchmarking; activity based costing; balanced scorecard; professionalization; the region of Gnosjö; the spirit of Gnosjö; familjeföretag; ekonomistyrning; strategiska styrmedel; benchmarking; ABC- kalkylering; balanserat styrkort; professionalisering; Gnosjöregionen; Gnosjöandan;

  Sammanfattning : Familjeföretag är den mest förekommande företagsformen i världen och forskningen kringfamiljeföretag har ökat markant under de senaste årtiondena. I takt med globalisering ochföretagsmässig tillväxt ställs det allt mer krav på företags ekonomistyrning, vilken oftasthar en informell karaktär bland familjeföretag. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan kalkyleringsmetoder, Lean och produktionsflöden av kundanpassad karaktär : Hur kostnadsprecisionen i förkalkyleringen i denna typ av produktion kan ökas samt vilken kalkyleringsmetod som passar bäst

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Emilie Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Lean; Lean costing; costing; production flow; customized; customization; value stream costing; vsc; preliminary costing; operation times; traditional costing methods; time study; continuous improvements; manufacturing; ABC; ABC costing; made to order; industrial economy; Lean; kalkylering; kalkyleringsmetoder; tidstudie; tidsstudie; kundanpassat; kundanpassade; produktionsförbättringar; förkalkylering; produktionsflöde; produktion; traditionella kalkyleringsmetoder; ABC; ABC-kalkylering; Value stream costing; VSC; made to order; arbetsmätning; Lean kalkylering; industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Då tillverkningsindustrin går mot en högre grad av kundanpassning och implementering av Lean, samtidigt som föråldrade traditionella kalkyleringsmetoder fortfarande används i moderna industriföretag, är det intressant att utreda relationerna mellan produktionsflöden av kundanpassad karaktär, Lean samt olika kalkyleringsmetoder. Syftet är att öka kostnadsprecisionen i förkalkylen för ett produktionsflöde av kundanpassad och Lean karaktär och beskriva en generaliserbar arbetsprocess för detta. LÄS MER