Sökning: "abc-modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet abc-modellen.

 1. 1. Konsumenters attityd till reklamationsalternativ : samspel mellan känslor, uppfattningar och agerade i fast fashion-branschen

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicia Hagel; Hanna Georgsson; Hannah Björling; [2017]
  Nyckelord :complaint; attitude; complaint; store repairing; ABC-model; fast fashion; sustainability; reklamation; attityd; reklamationsalternativ; lagning av plagg i butik; ABC-modellen; fast fashion-branschen; fast fashion; hållbarhet;

  Sammanfattning : Complaints, due to broken products, are today mostly handled in two ways in the fast fashion industry. These two ways are replacement of goods or a refund. This paper investigates whether repair of the product would be an acceptable option for the consumer. LÄS MER

 2. 2. Vill du ha en påse? : Hur en påse skapar ökad kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Fransson; Josefine Lindstrand; Josefin Kautto; [2017]
  Nyckelord :Bag; Customer Loyalty; Marketing; Branding; Attitude; Påse; Kundlojalitet; Marknadsföring; Varumärke; Attityd;

  Sammanfattning : Textilmarknaden blir allt mer utsatt för konkurrens. Företag måste idag vara duktiga på att erbjuda konsumenter något utöver det vanliga för att hålla sig kvar på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Konflikter, ett medel för utveckling? : En studie om konflikter i arbetslag

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sandra Hansson; Linda Andersson; [2016]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konflikters påverkan; arbetslag; förskolechefens roll; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet i denna studie är att undersöka hur förskolepersonal beskriver konflikter i arbetslaget. Påverkar konflikter ett arbetslag? Vilka är de vanligaste faktorerna som kan ge upphov till konflikter och hur hanteras dem? I studien används en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in empiri om förskolepersonalens tankar och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Påverkan av extern och intern marknadsföring på attityden till företag : En kvantitativ studie gjord på studenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sabine Ringstrand; [2016]
  Nyckelord :Intern marknadsföring; extern marknadsföring; attityder; köpbeslutprocess;

  Sammanfattning : An excellent marketing strategy is crucial for companies’ success. Previous studies show positive effects from external and internal marketing. The purpose of this study was to observe differences in attitudes toward companies using external or internal marketing. The relationship between attitude and purchase decision was examined. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder till patienter med Borderline personlighetsstörning : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Liselotte Markusson; Angelica Åbjörn; [2016]
  Nyckelord :Attitude; borderline personality disorder; nurse; Attityd; Borderline personlighetsstörning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I det dagliga arbetet träffar sjuksköterskor ofta på personer med psykisk ohälsa. Borderline personlighetsstörning (BPD) är ett sjukdomstillstånd som karaktäriseras av en instabil självbild, impulsivitet, skiftande stämningsläge och stormiga relationer. LÄS MER