Sökning: "abdominal aortic aneurysm"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden abdominal aortic aneurysm.

 1. 1. Det viktiga samtalet – sexuell funktion inför behandling av abdominellt aortaaneurysm med endovaskulär teknik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Stavgren; Clara Törnqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :Sexuell funktion; Abdominellt aortaaneurysm; Endovaskulär teknik; Information; Sexuell hälsa; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna delstudie var att beskriva den sexuella funktionen hos män som skall genomgå behandling av abdominellt aortaaneurysm, AAA, med endovaskulär teknik, EVAR, samt den information de fått i samband med detta.Bakgrund Äldre män med hjärt- och kärlsjukdom, såsom AAA, drabbas ofta av sexuell dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. Abdominal Aortic Aneurysm Screening : an Ethical Discussion

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ami Holmström; [2019]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; screening; ethics; autonomy; integrity;

  Sammanfattning : Introduction: Abdominal aortic aneurysms (AAA) have a prevalence of approximately 2%, and are more common in men. AAAs are generally asymptomatic, but if ruptured and untreated, the mortality rate is close to 100%. Screening programs for AAAs are implemented in Sweden, the UK, and the US. LÄS MER

 3. 3. Interobserver variability when measuring the abdominal aorta with ultrasound : A comparison using the longitudinal and transverse axes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Emma Filipsson; Cecilia Olsson; [2018]
  Nyckelord :Measurement accuracy; screening; abdominal aortic aneurysm; Vietnam; Mätnoggrannhet; screening; bukaortaaneurysm; Vietnam;

  Sammanfattning : A rupturing abdominal aortic aneurysm (AAA) has a mortality rate of 50% while an elective repair has a mortality rate of 3-8%. Screening programmes with ultrasound are used in some countries to detect AAA at an early stage. Ultrasound is however very observer bias and dependent on the observer's experience. LÄS MER

 4. 4. Translation of Clinical Rupture Risk Factors for the Biomechanics based AAA Simulations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Viktor Winther; [2017]
  Nyckelord :Medicin teknik;

  Sammanfattning : The abdominal aorta is the largest blood vessel in the abdomen and the main supplier of blood to the lower body. An abdominal aortic aneurysm (AAA) is an unnatural enlargement of the abdominal aorta, which is a serious condition with a high risk of mortality. LÄS MER

 5. 5. Lycklig ovetande eller olyckligt vetande? : En litteraturöversikt om varför personer väljer att inte delta i mammografi- och bukaortascreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Amanda Niord; Tanja Grenklo; [2017]
  Nyckelord :Mammography; screening; breast cancer; abdominal aortic aneurysm; non- attendance; Mammografi; screening; bröstcancer; bukaortaaneurysm; icke deltagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Riskfaktorerna är flera och därför har Socialstyrelsen bestämt att hälso- och sjukvården ska erbjuda mammografiscreening för att upptäcka sjukdomen i ett tidigt stadium. LÄS MER