Sökning: "abduktiv metod socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden abduktiv metod socialt arbete.

 1. 1. "VÅRA FÖRSTÅR JU INTE RIKTIGT, EFTERSOM DE ÄR LITE, LIGGER LÅGT I SIN UTVECKLING OM MAN SÄGER SÅ" : En kvalitativ studie om delaktighet och digitalisering på gruppbostäder utifrån personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vendela Lundgren; Ronja Lund Wall; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Delaktighet; Personer med funktionsnedsättning; Personal; Gruppbostäder;

  Sammanfattning : Studien ämnar utforska personal på gruppbostäders uppfattningar om digitalisering för personer med funktionsnedsättning. Digitaliseringens framfart är inget som går att bortse ifrån, men på gruppbostäderna har det ännu inte etablerats fullt ut vilket i sig kan påverka brukarnas möjligheter till delaktighet på samma villkor som resterande befolkning i samhället. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av jämställdhetsarbete : En jämförande studie om redovisat jämställdhetsarbete beroende på branschtillhörighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Korsberg; Ellen Wetterholm; Frida Norrman; [2020]
  Nyckelord :Gender equality; sustainability reporting; social responsibility; organizations; IT industry; real estate industry; financial industry; legal requirements; activities; content analysis; institutional theory; Jämställdhet; hållbarhetsredovisning; socialt samhällsansvar; organisationer; IT-branschen; fastighetsbranschen; finansbranschen; lagkrav; aktiviteter; innehållsanalys; institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt svensk lag ska arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i yrkeslivet. Lagen säger även att större företag har en skyldighet att upprätta en hållbarhetsrapport innehållande upplysningar kring bland annat jämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Deltagandets värde : En kvalitativ fallstudie om arbetsintegrerande sociala företags inverkan på samhällets ekonomi. - Ett socioekonomiskt bokslut

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacqueline Juremark; Marcus Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :Socio-economic accounts; Work integration social enterprises; WISE; Socio-economic benefit; Socioekonomiskt bokslut; Arbetsintegrerande sociala företag; ASF; samhällsekonomisk nytta;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) fyller många betydelsefulla samhällsfunktioner och deras insatser bidrar till samhällsekonomisk nytta, som dessvärre inte inräknas i det traditionella bokslutet. Det interna bokslutet hos företaget kan visa förlust medan samhället gör en ekonomisk vinst till följd av dess existens. LÄS MER

 4. 4. Den dödliga omtanken : En litteraturstudie över svenska riktlinjer, handböcker och vårdprogram för Münchhausen by proxy

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Petra Hedelin; Hanna Lindell; [2018]
  Nyckelord :Munchausen by proxy; Child abuse; Social work; Health care; Guidelines; Health care programs; Münchhausen by proxy; Barnmisshandel; Socialt arbete; Hälso- och sjukvård; Riktlinjer; Vårdprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie uppmärksammar det komplexa fenomenet Münchhausen by proxy (MBP). MBP innebär att en förälder hittar på eller skapar sjukdomar hos sitt barn. Barnet får genomgå medicinska undersökningar, behandlingar och provtagningar. LÄS MER

 5. 5. Socialt värde - hur och för vem? : En fallstudie om arbetet för en ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Lindquist; Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :Social value; diversity; social enterprise; cross-sectoral; Socialt värde; mångfald; socialt företag; gränsöverskridande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier på området socialt entreprenörskap visar på att sociala företag syftar till att skapa socialt värde. Hur detta värde skapas har dock varit svårt att konkretisera. LÄS MER