Sökning: "abduktivt tillvägagångssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden abduktivt tillvägagångssätt.

 1. 1. Hållbar matshopping En kvalitativ studie om hur unga vuxna handlar mat online och hemsidans roll i shoppingupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Samuelsson Bråve; Virginia Drasko; [2019]
  Nyckelord :E-grocery-shopping-as-practice; hållbara livsmedel; matshopping; Practice Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-handelstillväxten har ökat i takt med digitaliseringen vilket har förändrat hur man konsumerar. Den svenska dagligvaruhandeln på nätet är en relativt ny bransch som förväntas växa i en snabbare takt än den totala e-handeln. LÄS MER

 2. 2. Can We Teach Old Dogs New Tricks? : A Case Study on Organizational Learning for Corporate Sustainability within the Swedish Property Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Felicia Stéen; Amanda Hansson; [2019]
  Nyckelord :corporate sustainability; organizational learning; management; property sector;

  Sammanfattning : Background: Today’s global social and environmental issues are impacting the way of doing business around the world with an increased pressure on organizations to implement sustainability practices in a more strategic manner. Many organizations lack the practical knowledge to integrate sustainability efficiently. LÄS MER

 3. 3. Agile Project Portfolio Management Challenges

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Nyckelord :Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. LÄS MER

 4. 4. Att avancera i yrkeslivet : En kvalitativ studie om kvinnliga revisorers karriärutveckling i relation till mentorskap och sociala nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad; Högskolan Kristianstad

  Författare :Bujar Sadiku; Huy Vu; [2018]
  Nyckelord :Female career advancement; Audit industry; Mentoring; Social network; Qualitative research; Kvinnligt karriäravancemang; Revisionsbranschen; Mentorskap; Sociala nätverk; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Problem för kvinnor att nå organisatoriska toppositioner har sedan en längre tid varit ett omdebatterat ämne i Sverige. Enligt tidigare forskning ses den svenska revisionsbranschen som mansdominerad där maskulinitet är inbyggd i branschens struktur. LÄS MER

 5. 5. Rysslands implementering av IFRS : en jämförande studie mellan RussianAccounting Standards och internationella redovisningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Cedercrantz; Fanny Harrysson; [2018]
  Nyckelord :IFRS; RAS; K3; RFR 2; The Russian Federation; annual reports; consolidated financial statements; financial reports; cultural dimensions; revenues; goodwill; culture.; IFRS; RAS; K3; RFR 2; Ryssland; årsredovisningar; koncernredovisningar; finansiella rapporter; kulturella dimensioner; intäkter; goodwill; kultur.;

  Sammanfattning : År 2005 infördes regeln om att samtliga noterade bolag inom Europeiska Unionen (EU) skulle uppföra sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS)med start räkenskapsåret 2005. Målet med IFRS är att världsekonomin ska bli mertransparent, ansvarsfull, jämförbar och effektiv. LÄS MER