Sökning: "abjektion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet abjektion.

 1. 1. La fealdad como postura ética: Un análisis funcional de los personajes femeninos en el cuento “Fin de curso” de Mariana Enríquez

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :María Paz Salinas; [2020-09-02]
  Nyckelord :spanska; Mariana Enríquez fulhet; etiskt förhållningsätt; abjektion; litterär skräck;

  Sammanfattning : In the story “End of course” included in the book The things we lost in the fire written by Mariana Enríquez, ugliness and abjectness are central to the life of the principal character Marcela. We will study the presentations of the female characters and their ethical positioning underlying the aesthetic elements and the narratological strategies in relation to abjectness. LÄS MER

 2. 2. Det abjekta i Almedalen : Fasa, äckel, avsky, och ångest i politiska tal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elinore Birchman; [2019]
  Nyckelord :swedish politics; political speeches; horror; disgust; repulsion; anxiety; abject; abjection; group solidarity; group identity; political symbols; myth; power; almedalen; almedalsveckan; svensk politik; politiska tal; fasa; äckel; avsky; ångest; abjekt; abjektion; ritual; gruppsolidaritet; gruppidentitet; politiska symboler; myt; makt; annie lööf; jimmie åkesson; ebba busch thor; jonas sjöstedt; centerpartiet; sverigedemokraterna; kristdemokraterna; vänsterpartiet; julia kristeva; randall collins; murray edelman;

  Sammanfattning : This paper deconstructs twelve contemporary political speeches from leaders of the Swedish parliament, using Julia Kristeva’s interpretation of the abject. Focusing mainly on Annie Lööf (C) and Jimmie Åkesson (SD), it examines speeches made at Almedalsveckan, spanning the years 2014–2019. LÄS MER

 3. 3. "Jag är som en barnvagn av människohud." : En närläsning av kroppsgränser, textöppningar och abjektion i Åsa Nelvins Gattet. Sånger från barnasinnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Ludvig Johansson; [2019]
  Nyckelord :Åsa Nelvin; Gattet; Kristeva; abjektion; Hanna Nordenhök; Marianne Hörnström;

  Sammanfattning : Gattet. Sånger från barnasinnet is a cycle of poems by the author Åsa Nelvin (1951-1981). Several readers have recognized a grotesque theme in the book, while some have read an apocalyptic motif. A few have mentioned feelings of both disgust and pleasure. LÄS MER

 4. 4. "Of unhallowed arts" : Ett undersökande av de själsliga konsekvenserna av sanningssökande och skapande i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Marken; [2018]
  Nyckelord :Frankenstein; Mary Shelley; Julia Kristeva; Sigmund Freud; psykoanalys; abjektion; Roland Barthes; skapande; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "White Trash. Vi vet alla vad det betyder" : konstruktioner av White Trash i svensk tryckt press mellan 1990 och 2015

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Martina Wiksten; [2016]
  Nyckelord :kritiska vithetsstudier; White Trash; klass; femininitet; kön; gränsvithet; abjektion; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER