Sökning: "abjektion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet abjektion.

 1. 1. "Of unhallowed arts" : Ett undersökande av de själsliga konsekvenserna av sanningssökande och skapande i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Marken; [2018]
  Nyckelord :Frankenstein; Mary Shelley; Julia Kristeva; Sigmund Freud; psykoanalys; abjektion; Roland Barthes; skapande; romantiken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "White Trash. Vi vet alla vad det betyder" : konstruktioner av White Trash i svensk tryckt press mellan 1990 och 2015

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Martina Wiksten; [2016]
  Nyckelord :kritiska vithetsstudier; White Trash; klass; femininitet; kön; gränsvithet; abjektion; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga monster och abjekt femininitet : En semiotisk och psykoanalytisk studie av femininitet, feminism och monsterkroppen i tv-serien Penny Dreadful  

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ebba Rydqvist Ryan; [2016]
  Nyckelord :Skräck; monster; femininitet; feminism; abjektion; psykoanalys; semiotik; skoptofili; Penny Dreadful; tv-serie; populärkultur; Barbara Creed; Julia Kristeva; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur kvinnliga karaktärer representeras i relation till skräcktematiken i tv-serien Penny Dreadful (2014-). Syftet har varit att studera huruvida det som är typiska kännetecken för skräck kan kopplas till kvinnlighet, femininitet och feminism (det senare då man kan uppfatta ett genuskritiskt samtal i serien). LÄS MER

 4. 4. Inkarneringar -Teoretiska diskussioner kring abjektion, kroppsligeht, begär och bögar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Daniel Gustafsson; [2015-02-24]
  Nyckelord :psykoanalys; poststrukturalism; abjektion; melankoli; différance; Judith Butler; Julia Kristeva; Sigmund Freud; Jacques Derrida; Jacques Lacan;

  Sammanfattning : I ett försök att låta psykoanalysen tala med poststrukturalistiskateoribildningar undersöker uppsatsen hur det går att förstå fenomensom kroppslighet, begär och subjektion. Uppsatsen försöker skapaaffiniteter och synteser mellan de inom svensk genusvetenskap oftaignorerade delarna av Judith Butlers psykoanalys och teoretiker sombland annat Julia Kristeva, Jacques Lacan, Sigmund Freud ochJacques Derrida. LÄS MER

 5. 5. En egen röst : En läsning av två ungdomsromaner av Joyce Carol Oates utifrån Julia Kristevas psykoanalytiska teorier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lisa Sundström; [2015]
  Nyckelord :Joyce Carol Oates; Julia Kristeva;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer jag analysera flickskildringen i två ungdomsromaner, Freaky green eyes och Two or three things I forgot to tell you av Joyce Carol Oates. Romanernas flickor bär på pendlande känslor av begär och avsky både inför sig själva och sina föräldrar. LÄS MER