Sökning: "abnormal avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden abnormal avkastning.

 1. 1. Överavkastning på Knoppar och Avknoppare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malcolm Holm; Andreas Magnusson; Wahidullah Barikzay; [2020]
  Nyckelord :Anormal avkastning; Överavkastning; BHAR; Ren avknoppning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off and the Parents performance over 2 yers Seminar date: June 4, 2020 Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University Credit Points Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson Advisor: Anamaria Cociorva Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years. Methodology: The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the abnormal return compared to the index. LÄS MER

 2. 2. Existerar lågriskanomalin? : - En studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ek; Jesper Ström; [2020]
  Nyckelord :Lågriskanomalin; volatilitet; abnormal avkastning; svenska aktiemarknaden; capital asset pricing model;

  Sammanfattning : Anomalier ligger till grund för investeringsstrategier som används för att förvalta biljontals dollar. Anomalier frångår vedertagen teori som implicerar att abnormal avkastning inte är möjlig över tid. En anomali som bevisats ge långsiktig abnormal avkastning är lågriskanomalin. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsnyheters påverkan på börsbolag beroende på storlek : en kvantitativ studie om hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för svenska bolag listade på Large- och Mid cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Martin Vibreg; Jakob Björk; [2020]
  Nyckelord :ESG; sustainability; abnormal return; Large cap; Mid cap; event study; stakeholder theory; ESG; hållbarhet; abnormal avkastning; Large cap; Mid cap; eventstudie; aktieägarperspektivet;

  Sammanfattning : Efter att lagen gällande hur upprättandet av en separat hållbarhetsrapportering infördes år 2016, av den svenska regeringen, har hållbarhet blivit en allt viktigare del ur bolagens verksamhet. Vidare har intresset för hållbarhet fått en bredare samsyn inom finanssektorn, där målet är att nå en hållbar utveckling för landet genom att styra mot investeringar som är hållbara på sikt. LÄS MER

 4. 4. Aktiesplittar på Stockholmsbörsen - En studie av aktiesplittar och abnormal avkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Otta; Daniel Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :aktiesplit; splitfaktor; abnormal avkastning; signaleringsteori; eventstudie;

  Sammanfattning : I grunden är aktiesplittar endast en kosmetisk förändring av hur företag uttrycker sitt marknadsvärde på eget kapital. Denna studie undersöker om abnormal avkastning uppkommer till följd av annonsering av aktiesplittar på den svenska aktiemarknaden och vad som kan förklara den potentiellt förekommande abnormala avkastningen. LÄS MER

 5. 5. Serieförvärvares prestation : En studie på den nordiska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bohm; Mathilda Sjövall; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; Förvärvsordning; Händelsestudie; Initiala förvärv; Inlärningshypotesen; Serieförvärvare;

  Sammanfattning : Då företag beslutar att genomföra företagsförvärv kommuniceras detta till marknaden. Tidigare forskning har visat att aktieavkastningen är avtagande i takt med att fler förvärv annonseras. LÄS MER