Sökning: "abnormal behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden abnormal behavior.

 1. 1. How did the Expanded Asset Purchase Program Ease Firms Financial Constraints

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Chunjie Wang; Yihui Feng; [2019]
  Nyckelord :The EAPP; long-term debt dependence; asymmetrical effect; reach for yield;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the Expanded Asset Purchase Program (the EAPP), an unconventional monetary policy by the ECB has asymmetrical effects on non-financial firms in the eurozone. We note that the intervention of the ECB flattened the term structure and therefore conjecture that the EAPP has been more beneficial to firms that issue more long-term debts. LÄS MER

 2. 2. Market Reactions to Hedge Fund Activism in Europe - An Empirical Study

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Philip Linderum; Daniel Karlsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Corporate goverance; Hedge funds; Activism; Europe; Event studies;

  Sammanfattning : Activism is on the rise in Europe. In recent years, hedge funds have begun to target firms across the continent with the intent of generating profits through exercising shareholder rights to prompt change and address inefficiencies. LÄS MER

 3. 3. Hållningssystems påverkan på hästens prestationsförmåga, välfärd och fysiska hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Felicia Hogrell; [2018]
  Nyckelord :Hästhållning; hästvälfärd;

  Sammanfattning : I Sverige hålls de flesta hästar uppstallade i system med enskilda boxar. Många får aldrig gå tillsammans med andra individer i hagen. I de fall hästarna går tillsammans är det vanligt att de delas in i grupper efter kön och ålder. LÄS MER

 4. 4. Diagnosens kraft : En vetenskaplig essä om normalitet och avvikelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Celie Kronman; [2018]
  Nyckelord :Preschool; behavior; attitudes; deviant behavior; challenging children; ADHD; interpretations; neuropsychiatric disabilities; prejudices; Förskola; beteende; förhållningssätt; avvikande beteende; utmanande barn; ADHD; tolkningar; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; fördomar;

  Sammanfattning : The aim of this scientific essay is to illuminate perceptions and interpretations about children's deviant behavior and how it affects the educators attitudes towards these children. The starting point for the essay is two different self-perceived situations where I experienced that "deviant" behavior and behaviors that causes trouble, referred to as “trouble-making” behaviors, quickly and carelessly identifies as consequences of the neuropsychiatric disability ADHD. LÄS MER

 5. 5. The Effects of International Financial ReportingStandards Adoption on Earnings Management: Evidence from Commercial Banks in Liberia

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Abraham Monah; Osedebamen Okojie; [2018]
  Nyckelord :IFRS; US GAAP; Earnings management; discretionary loan loss provisions; Liberia; commercial banks; accrual.;

  Sammanfattning : Purpose - the purpose of this thesis is to investigate earnings management in an emerging economy without market force. We use discretionary loan loss provisions (DLLP) to proxy earnings management, which constitute a material portion of the total accruals in the banking industry. LÄS MER