Sökning: "abort etik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden abort etik.

 1. 1. Den övre abortgränsens etik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Julia Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Abortlagen som råder i Sverige idag trädde i kraft 1974. Den gav kvinnor möjlighet till att göra fri abort, fram till den 18:e graviditetsveckan. Efter det krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. Den övre abortgränsen begränsas av livsduglighetsgränsen hos fostret. LÄS MER

 2. 2. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 3. 3. Abortförespråkare och kristen? : En jämförande textanalys om abort ur ett teologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2020]
  Nyckelord :Abort; Kristen feminism; Kvinnorätt; Systematisk teologi; Kristen etik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag svara på frågan huruvida det går att argumentera för rätten till abort på en kristen teologisk grund? För att göra detta gör jag en jämförande textanalys mellan fyra teologer som skrivit om rätten till abort; R.C Sprouls Abortion: a rational look at an emotional issue och Frank Pavones Abolishing Abortion: How You Can Play a Part i Ending the Greatest Evil of Our Day som är emot abort och Kira Schlesingers Pro-Choice and Christian: Reconciling Faith, Politics and Justice och Margaret D. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Cronqvist; Persson Emma; [2019]
  Nyckelord :Experience; Female; Induced abortion; Support; Framkallad abort; Kvinnor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund I Sverige genomförs ca 37 000 framkallade aborter/år. Orsaker till att kvinnor genomför en framkallad abort kan vara många. Framkallad abort är ett känsligt ämne där etik och moral oftast diskuteras. Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med en framkallad abort. LÄS MER

 5. 5. Om Abort, så Spädbarnsmord? : En diskussion av Giubilini & Minervas skadebegrepp och skillnaden mellan foster och spädbarn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Adam Ehlert; [2019]
  Nyckelord :abort; spädbarnsmord; etik; skada;

  Sammanfattning : .... LÄS MER