Sökning: "abort"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet abort.

 1. 1. BARNMORSKORS ERFARENHETER AV VÅRD I SAMBAND MED SENT AVBRYTANDE AV GRAVIDITET : Kvalitativ intervjuundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Augustini; Sara Lahall; [2022]
  Nyckelord :abortion; individualized care; women centered; support.; abort; individanpassad vård; kvinnocentrerat; stöd.;

  Sammanfattning : Background: In Sweden, approximately 35,000 termination of pregnancies is performed annually. According to the abortion law, women have the right to terminate the pregnancy until week 18+0 without giving the reason for the termination. LÄS MER

 2. 2. Delivery of Abortion Services in the United Kingdom and Republic of Ireland, in Relation to the World Health Organization's Framework for Best Practices : A Literature Review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Baldwin; Johanna Bergmark; [2022]
  Nyckelord :Abortion; Public health; Literature review; Health service evaluation; United Kingdom; Republic of Ireland; Abort; Folkhälsa; Litteraturstudie; hälso- och sjukvårdsutvärdering; Storbritannien; Republiken Irland;

  Sammanfattning : Introduction: Accessible abortion services is a fundamental human right and in March 2022, the World Health Organization (WHO) updated their recommendations for best abortion services practice covering the components Abortion regulation, Services across the continuum of care, Pre abortion care, Abortion care, Post abortion care and Service-delivery options and Self-management approaches. England, Scotland and Wales, the Republic of Ireland, and Northern Ireland have different abortion laws, both currently and historically, but they have strong historical ties to each other, offering a good comparison on how regional difference can impact abortion services. LÄS MER

 3. 3. P-pillersubventionerna i dagstidningar från 1960- till 2010-talet : En jämförelse mellan dagspress och myndighetsaktörer, organisationer och lagars syn på p-pillersubventioneringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Alma Svahn; [2022]
  Nyckelord :P-piller; subventionering; preventivmedel; abort; biverkningar; jämställdhet; lagstiftning; könssjukdomar; dagstidningar;

  Sammanfattning : Subventioneringen av p-piller har varit aktuell sen dess att p-pillret godkändes i Sverige 1964. Den här uppsatsen kommer att följa diskussionen kring p-pillersubventioneringarna i dagstidningar från 1960-talet fram till 2010-talet. LÄS MER

 4. 4. Höga och långvariga antikroppsnivåer hos hästar efter utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sofie Lagerqvist; [2022]
  Nyckelord :EHV-1; EHV-4; ekvin herpes myeloencefalopati; virusabort; seroprevalens; serologi ELISA; komplementbindningstest;

  Sammanfattning : EHV-1 och EHV-4 är vanligt förekommande bland hästar världen över. De orsakar främst respiratorisk sjukdom men infektion med EHV-1 kan också leda till abort och neurologisk sjukdom. EHV4 har endast sporadiskt sett orsaka abort. LÄS MER

 5. 5. Abort: en mänsklig rättighet eller mord? - En feminist-konstruktivistisk diskursanalys gällande polska statens problematisering av abortfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Rosenmüller Nordlander; [2022]
  Nyckelord :Polen; abort; problematisering; diskurs; feministisk konstruktivism; WPR; könsmaktsordning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study examines the Polish state's problematizations and statements during the period 2020 to 2022 concerning Poland's new abortion law. In 2021 the abortion law in Poland became more strict, in case of fetus abnormalities, abortion is now banned. LÄS MER