Sökning: "abortvård"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet abortvård.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att genomgå inducerad abort – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Marianne Quan; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; kvinnor; upplevelser; abortvård;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige utförs cirka 38000 inducerade aborter årligen, många trots att kvinnan använt preventivmedel. I omvårdnaden vid inducerad abort är det viktigt att sjuksköterskan tillgodoser kvinnans emotionella såväl som fysiska behov och att bemötandet präglas av förståelse för kvinnans situation. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskor/sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vid sen inducerad abort

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Xiomara Castellanos; Emma Lietzén; [2018]
  Nyckelord :Inducerad abort; Foster; Barnmorskor; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Abort kan vara spontan, eller inducerad som innebär att en abort framkallas. Aborten kan ske antingen medicinskt eller kirurgiskt. Förr i tiden var abort straffbart i Sverige och kunde innebära döden för den som utförde aborten. LÄS MER

 3. 3. Att vårda kvinnor i samband med inducerad abort - Barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Isabelle Johansson; Linn Westin; [2018]
  Nyckelord :Induced abortion; post abortion care PAC ; midwives experiences of abortion care; nurses experiences of abortion care; Abort; inducerad abort; abortvård; barnmorskors erfarenheter av abortvård; sjuksköterskors erfarenheter av abortvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor och sjuksköterskor världen över möter och vårdar kvinnor som av olika skäl genomför en inducerad abort. Det kan vara en utmaning som kräver både kunskap och stöd för dem som arbetar inom abortvården. LÄS MER

 4. 4. Rätten till en säker abort : Betydelsen av ett globalt socialt utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Lovisa Jäderbrant; Anna Persson; [2018]
  Nyckelord :Globalt socialt arbete; globalt utvecklingsarbete; kvinnors rättigheter; mänskliga rättigheter; osäkra aborter; sexuell och reproduktiv hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om globalt utvecklingsarbete angående rätten till en säker abort, och det sociala arbetets relevans för att stärka kvinnors rättigheter i frågan. Genom en kvalitativ innehållsanalys och ett globalt, kritiskt och feministiskt perspektiv analyseras kvinnors rätt till säker abort utifrån strategiska dokument; styrdokument, policys och globala utvecklingsmål från Förenta Nationerna (FN), World Health Organisation (WHO), International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASSW) och International Council on Social Welfare (ICSW). LÄS MER

 5. 5. Abortvägran och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna : konflikten mellan religions- och samvetsfrihet och rätten till abortvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Vikberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER