Sökning: "about car"

Visar resultat 1 - 5 av 598 uppsatser innehållade orden about car.

 1. 1. Stock market response to unsustainable conduct within listed companies

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Preet Kawal Kaur; Claudia Koozi; [2021-07-13]
  Nyckelord :Corporate scandal; Social scandal; Unethical act; Environmental scandal; Stock price; Investing Reaction; CSR; Behavioral Finance; Sustainability;

  Sammanfattning : News spreads quickly in our rapidly innovative world, which has implications for companies when scandals are exposed to the public. In this report, we explore whether there is a connection between unethical actions and the reaction and publication of those acts in terms of environmental and social issues. LÄS MER

 2. 2. Barns tillgänglighet till lekplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Agnes Bergqvist; Emma Eriksson; [2021-06-23]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Barn; Lekplats; Självständig rörelse;

  Sammanfattning : The essay studies children's accessibility to playgrounds in the Halmstad urban area. The purpose was to illustrate children's equal accessibility to playgrounds, based on the playground's location in Halmstad and the barriers that affect children's accessibility. Accessibility was also studied in relation to children's dwelling. LÄS MER

 3. 3. Svanens kriterium Gröna Grepp : En kartläggning av poänggivande åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Julia Engelfeldt; Emilia Borin; [2021]
  Nyckelord :Gröna Grepp; Svanen; Miljömärkning; Ekosystemtjänster; Miljöanpassade transporter; Energirelaterade åtgärder.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to investigate what measures the Nordic building company JM AB are using or plan to use to get points in the criterion, of the nordic eco-labeling company Svanen, that they call “Gröna Grepp”. The criterion “Gröna Grepp” aims to implement measures that benefit ecosystems, social sustainability, and energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Computational Verification of Illumination

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Poolla Bheemeswara Aravind; [2021]
  Nyckelord :Verification of illumination; Homogeneity evaluation; HDR image encoding; Image processing;

  Sammanfattning : Background: Automobile lighting is a major function on any automobile to illuminate the road to let drivers and commuters see the road ahead. It also serves a variety of other purposes. However, it is now becoming a luxury design feature, with each automobile manufacturer having their own unique lamps. LÄS MER

 5. 5. Kan du ens förstå vilka risker du utsätter dig för? : En kvantitativ undersökning om personers riskuppfattning när de kör bil till och från skidorter i Sverige under vinterhalvåret

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanna Thörnquist; [2021]
  Nyckelord :Risk perception; car drivers; traffic; ski resorts; Risk perception; riskuppfattning; bilförare; trafik; skidorter;

  Sammanfattning : Trafikolyckor är ett stort samhällsproblem som många gånger kan förhindras då nästan samtliga olyckor sker till följd av mänskliga faktorer. Under vinterhalvåret är det många som kör bil till och från skidorter i Sverige där olika väderförhållanden kan ha inverkan på antalet trafikolyckor och dess konsekvenser. LÄS MER