Sökning: "about rock"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade orden about rock.

 1. 1. Rock Magnetic Studies of Magnetite and Quartzite: Results at Ambient Conditions and From Diamond Anvil Pressure Experiments (~2 GPa)

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Geofysik

  Författare :Dimitra Daniil; [2021]
  Nyckelord :magnetic susceptibility; remanent magnetization; mDAC; AF demagnetization; NRM; IRM; ARM; magnetisk susceptibilitet; magnetisk remanens; mDAC; AF demagnetisering; NRM; IRM; ARM;

  Sammanfattning : Numerous techniques are used to study the magnetic history and properties of rocks, which provides important data on the Earth’s interior. In this study we conducted a series of experiments on two different sample sets, comprising pure magnetite (Set1) and a mixture of magnetite-hemoilmenite-bearing quartzite (Set2), in order to gather information about their magnetic susceptibility and remanent magnetization. LÄS MER

 2. 2. Elevers begreppsbilder inom matematiska bråk : Vilka begreppsbilder har elever och när används de?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Erik Wilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :conceptual images; fractions; fraction count; mathematics teathing; elementary school; interview study; begreppsbild; bråk; bråkräkning; matematikundervisning; grundskola; intervjustudie;

  Sammanfattning : När en person ser en skiftnyckel är det inte säkert att personen ser något som är bra att ha när man ska skruva en mutter. Beroende på vad personen vanligtvis använder skiftnyckeln till och vilket problem som personen just då står inför kommer personen att se olika saker. LÄS MER

 3. 3. Från Hasse och Tage till Ebba Grön : Kulturskildringar av svenska förorten mellan 1954-1984

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Moa Ekström; [2021]
  Nyckelord :Suburbs; Folkhemmet; space; place; modern;

  Sammanfattning : In the year of 1933, a large housing survey was carried out in Sweden, which was carried out against the background of the large housing shortage in the country, but most of all in the big cities such as Stockholm and Gothenburg. The results of the survey showed that the country needed housebuilding but foremost modern new houses and apartments which suited a modern lifestyle. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av bärighet vid brand : Utvärdering av befintlig betongstomme i hus 08 Falu lasarett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Lindholm; Robin Malmqvist; [2021]
  Nyckelord :Structural integrity in case of fire; EKS 11; BBR; Eurocode 2; Concrete cover; Cross section; In-situ concrete building; Splitting in case of fire.; Bärighet vid brand; Täckande betongskikt; Tvärsnitt; Platsgjuten betongstomme; Brandspjälkning; EKS 11; BBR; Eurokod 2.;

  Sammanfattning : Purpose: this degree project will examine the possibilities of increasing the structural integrity in case of fire of a preexisting concrete building according to the rules in EKS 11, specifically for a hospital building. Furthermore, the degree project will provide solutions to increase the structural integrity in case of fire. LÄS MER

 5. 5. Fertile Wear : Underwear in relation to manufacturing toxicity, the ecosphere and our reproductive zones

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Linnéa Nivrén; [2021]
  Nyckelord :Global manufacturing; Polyester; Cotton; Toxicity; Infertility; Reproductive health; Fertility; Local making; Craft; Collaboration; Sweden; Småland; Textiles; Revive; Flax; Alpaca fleece; Underwear; Decompose; Ecosphere; Sustainability; Change; Metadesign; Global tillverkning; Polyester; Bomull; Toxicitet; Infertilitet; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Lokal tillverkning; Hantverk; Samarbete; Sverige; Småland; Textilier; Återuppliva; Lin; Alpacka fleece; Underkläder; Nedbrytbar; Ekosfär; Hållbarhet; Förändring; Metadesign;

  Sammanfattning : Every artifact in this consumerism world is connected to Earth’s four ecological layers. Everything around us, air, organism, water, and soil/rock also known by the names; atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. LÄS MER