Sökning: "abraham karlsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden abraham karlsson.

 1. 1. INVIT : En klädförvaringsserie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Sanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt psykologen Abraham Maslow har människan fem grundläggande behov indelade i olika nivåer. Ett av dessa behov är behovet av trygghet och känslan av att ha kontroll över sina ägodelar. Brist på denna känsla kan stå i vägen för att människan ska kunna leva i nuet, kunna utvecklas och för att hon ska kunna ägna sig åt sin passion. LÄS MER

 2. 2. Reformas pedagógicas por el bien de la patria : La relación entre las reformas implementadas por la Institución Libre de Enseñanza y la regeneración de una España decaída a fines del siglo XIX

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Abraham Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Institución Libre de Enseñanza; Francisco Giner Ríos; 19th century Spain; pedagogical reforms; education; teaching; Institución Libre de Enseñanza; Francisco Giner Ríos; España siglo XIX; reformas pedagógicas; educación; enseñanza;

  Sammanfattning : En 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza (ILE), un centro privado de instrucción que introduce iniciativas pioneras en el campo educativo de España. Si bien hay una disponibilidad buena de literatura especializada sobre el instituto, la descripción de sus planteamientos pedagógicos suele ser pasada por alto. LÄS MER

 3. 3. Den ambivalenta inhyrda personalen : En socialpsykologisk studie om individuella upplevelser av att arbeta som inhyrd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Andréa Karlsson; Zanna Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Temporary workers; experiences; social relations; flexibility.; Inhyrd personal; upplevelser; sociala relationer; flexibilitet.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka vilka upplevelser inhyrd personal har på ett visst företag beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. I studien har vi utgått från en kvalitativ metod med nio semistrukturerade intervjuer där urvalet bestod av fem manliga informanter och fyra kvinnliga. LÄS MER