Sökning: "abraham karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden abraham karlsson.

  1. 1. INVIT : En klädförvaringsserie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

    Författare :Sanna Karlsson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Enligt psykologen Abraham Maslow har människan fem grundläggande behov indelade i olika nivåer. Ett av dessa behov är behovet av trygghet och känslan av att ha kontroll över sina ägodelar. Brist på denna känsla kan stå i vägen för att människan ska kunna leva i nuet, kunna utvecklas och för att hon ska kunna ägna sig åt sin passion. LÄS MER