Sökning: "abrahamsson genus"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden abrahamsson genus.

 1. 1. Vems är sorgen? : En innehållsanalys om genus och sorg i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Philip Abrahamsson Svensson; Moa Brunzell; [2018]
  Nyckelord :Children’s books; content analyze; gender; grief; coping strategies; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze the content of children’s books with the theme grief with respect to gender and coping strategies. More specifically the aim was to see how gender is presented in the children’s books and to focus on who in the books that shows emotions. LÄS MER

 2. 2. ”Mm..ah..jajaja, jag lyssnar!” En kvalitativ studie om språkliga könsskillnader i två svenska podcasts

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Johansson Fager; Matilda Abrahamsson; [2016-09-08]
  Nyckelord :Alex och Sigge; podcast; genus; sociolingvistik; språkskillnader; medielogik; medium; Hannah och Amanda;

  Sammanfattning : Titel: ”Mm.. ah.. LÄS MER

 3. 3. "Hon är min" ... fast egentligen inte : En komparativ genusanalys av fyra karaktärer i Sookie Stackhouse Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Abrahamsson; Deseré Gullberg Husberg; [2016]
  Nyckelord :gender; ascendancy; stereotypes; hegemony; norms; masculinity; femininity; genus; makt; stereotyper; hegemoni; normer; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative analysis between two books from the Sookie Stackhouse series by Charlaine Harris. We chose to work with book 1 - Dead Until Dark and book 10 - Dead in the Family. Our analysis is based on a gender perspective, using the litterature we present in previous research and theory. LÄS MER

 4. 4. "Det blir roligare, desto mer jag läser" : En kvalitativ studie om elevers attityd och självtillit gentemot läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jennifer Jansson; Ida Abrahamsson; [2016]
  Nyckelord :läsning; attityd; självtillit; genus; elevintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka elevers attityd till läsning och deras självtillit till läsning. I vår studie har vi även undersökt detta utifrån ett könsperspektiv och undersökt om det finns någon skillnad mellan de olika könen i fråga om attityd till läsning i samband med deras självtillit. LÄS MER

 5. 5. Att formas och att formge : Normkritisk mönsterformgivning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Lisa Abrahamsson; Amelie Lagerqvist; [2015]
  Nyckelord :genus; normkritik; mönster; formgivning; grafisk design.;

  Sammanfattning : Vårt samhälle är uppbyggt av normer som säger hur vi bör se ut, bete oss och leva. Många av dessa normer fokuserar på hur en person som man eller kvinna bör vara i förhållande till sitt kön. Könsnormer återspeglas i design och det vi formger, i produkter, möbler och byggnader. LÄS MER