Sökning: "absorber"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet absorber.

 1. 1. Force Prediction and Estimation for Point Absorber Wave Energy Converter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Zahra Shahroozi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lagring och visualisering av information om stötdämpare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Settlin; Joar Ekelund; [2019]
  Nyckelord :database; database management systems; web application; visualization; shock absorber; databas; databashanteringssystem; webapplikation; visualisering; stötdämpare;

  Sammanfattning : Att genom simuleringar få en förståelse för hur en stötdämpares inställningar påverkar dess egenskaper kan leda till förbättrad väghållning, ökad trafiksäkerhet samt snabbare varvtider på racerbanan. Genom att visualisera de simulerade data för att ge användare en uppfattning om hur inställningarna på stötdämparen kommer att bete sig i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Simulation of CamDrum for Shock Absorbers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adam Olsson; Anders Rask; [2019]
  Nyckelord :Amesim; Computer Aided Engineering; Rolling road; Amesim; CAE; Rullande landsväg;

  Sammanfattning : Simulation can play an important role when aiming to streamline extensive and time-consuming tests. It has the potential to save time, money and energy. One of the testing methods used to test shock absorbers (SA), is accelerated life testing using a rolling road, CamDrum. LÄS MER

 4. 4. BTPX 305 separator

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sador Alemseged; Nooraldeen Saleem; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyzes BTPX 305, a biotech separator developed by Alfa Laval. It focuses on a problem found in the vertical drive where the machine's vibration absorber and damper take place. Today the machine is experiencing vibration above the normal levels, and the product that the machine usually separates is very sensitive to vibration. LÄS MER

 5. 5. Advanced rear contact design for CIGS solar cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jorge Alexandre De Abreu Mafalda; [2019]
  Nyckelord :CIGS; HfO2; surface passivation; alkali treatment; point contact openings; SCAPS;

  Sammanfattning : The current trend concerning the thinning of solar cell devices is mainly motivated by economic aspects, such as the cost of the used rare-earth elements, and by the requirements of emergent technologies. The introduction of ultra-thin absorber layers results in a reduction of used materials and thus contributes to a more cost-effective and time-efficient production process. LÄS MER