Sökning: "absorption capacity"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden absorption capacity.

 1. 1. Potential Carbon Storage and Albedo Change due to Reforestation of Pasture in Scania.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elin Backström; [2019]
  Nyckelord :Reforestation; Carbon storage; Albedo; Radiative forcing; Scania; Climate mitigation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Using reforestation for climate change mitigation is complex due to the multiple impacts forest has on climate. This study analyses the effectiveness in using reforestation on pasture in Scania (south Sweden) as a tool for climate mitigation. LÄS MER

 2. 2. Produktion av näringspellets med varierad mekanisk kraft och ligninhalt : Utvärdering av pelletsegenskaper och energianvändning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :David Garcia Lawson; [2019]
  Nyckelord :Pyrochar; pellets; pellet properties; Biokol; pellets; pelletegenskaper;

  Sammanfattning : En fortsatt ökning av koldioxidutsläppen leder ekosystemen på jorden mot snabba, farliga och irreversibla klimatförändringar. Den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för att tillfredsställa framtidens efterfrågan på förnyelsebara bioprodukter. Produktionsökningen innebär ökad påtryckning på de svenska skogsmarkerna. LÄS MER

 3. 3. Understanding Certification Marks : A qualitative study on the influence of semiotics on consumers information processing of grocery certification marks

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marlene Schollweck; Alena Heidelberger; [2019]
  Nyckelord :information processing; certification marks; semiotics; color; symbol; icon; index understanding;

  Sammanfattning : Background: In the food market, certification marks are considered to give guidance and orientation. This specific market is constantly growing in its product range, which causes a choice overload for the consumer. At the same time, anincreasing differentiation of customer’s needs and demands exists. LÄS MER

 4. 4. Nitrogen Uptake by Vegetation in the Wakkerstroom Wetland, South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emma Dufbäck; [2019]
  Nyckelord :nitrogen uptake; NPP; wetland; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; remote sensing; Phragmites australis; Typha capensis; South Africa; kväveupptag; NPP; våtmark; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; fjärranalys; Phragmites australis; Typha capensis; Sydafrika;

  Sammanfattning : The lack of proper wastewater treatment inhibits the social and economic development in many communities. The South African town Wakkerstroom is an example where wastewater is first treated before it is released. LÄS MER

 5. 5. 3D Printed NovelZeolite 13X - Magnesium ChlorideComposites for Ammonia Storage

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rafael Acosta Laisequilla; [2019]
  Nyckelord :Ammonia absorption 3D printing Zeolites;

  Sammanfattning : In today’s world regulations to reduce vehicle emissions are only gettingtougher, from said regulations the concept of a Selective Catalytic Reduction(SCR) unit was born, designed to provide a healthy dose of ammonia (NH3)to reduce the NOx compound into harmless components such as water andnitrogen. In this thesis novel approaches where investigated, by combiningthe fast physical absorption and desorption properties of a highly porous ma-terial such as zeolites with the high storage capacity of metal chlorides wecan potentially improve NH3 dosing in the low temperature operating range,such as when vehicles have just been turned on. LÄS MER