Sökning: "absorptionsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet absorptionsförmåga.

 1. 1. Kan oral vitamin B12-supplementering påverka kognitiv funktion hos äldre? - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Rubin; Anneli Svensson; [2018-06-04]
  Nyckelord :vitamin B12; kognitiv funktion; minne; äldre; oral supplementering; cognitive function; memory; elderly; oral supplementation;

  Sammanfattning : Title: Can oral vitamin B12 supplementation affect cognitive function in the elderly?- A systematic reviewAuthor: Charlotta Rubin and Anneli SvenssonSupervisor: Frode SlindeExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: March 28, 2018___________________________________________________________________________BackgroundThe prevalence of illness and deficiencies increase with age which affects inter alia thecognitive function. The ageing process also causes changes in the absorption capacity of forexample vitamin B12 and approximately 5-20% of the elderly have low serum concentrations. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of passive transfer, apparent efficiency of absorption and health in dairy calves

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Andrea Larsson; [2018]
  Nyckelord :Calf; passive transfer; ELISA;

  Sammanfattning : Calves are born without preformed antibodies and are dependent on colostrum to acquire passive transfer of immunity from their mother. Failure of passive transfer (FPT) is a contributing factor to increased calf mortality and morbidity, and hence of economic importance to the producer. LÄS MER

 3. 3. Lärandeorienterad utvärdering av managementkonsulter : En studie om utvärderingens bidrag till organisatoriskt lärande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Berntsson; Fredrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Management Consultant; Consulting; Evaluation; Organisational Learning; Knowledge Transfer; Absorptive Capacity; Managementkonsult; konsultanvändning; utvärdering; organisatoriskt lärande; kunskapsspridning; absorptionsförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Managementkonsultbranschen har de senaste 40 åren växt kraftigt och managementkonsultens roll i organisationer tar allt större plats. Det har genererat mycket forskning kring inköp av managementkonsulter, men forskning kring utvärderingens plats i organisationers konsultanvändning är fortfarande bristande. LÄS MER

 4. 4. Delad kunskap är dubbel kunskap : En fallstudie i kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Bengtsson; David Häggå; [2018]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; dyad; arbetsgivarorganisation; Sveriges Byggindustrier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kunskapsöverföring av tre projekt mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) och fem av dess medlemsföretag. Flera studier har gjorts där dyadisk kunskapsöverföring mellan enheter i multinationella företag undersökts. LÄS MER

 5. 5. Hur utbildning till omvårdnadspersonal påverkar arbetet med inkontinenshjälpmedel på särskilt boende : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sabina Subasic; Li Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Inkontinenshjälpmedel; Interventionsstudie; Omvårdnadspersonal; Särskilt boende; Utbildning; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens betraktas som en folksjukdom i dagens Sverige. Högst procent drabbade är äldre som bor på särskilt boende. Alla med inkontinens har rätt till en utredning, behandling och om behov finns en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. LÄS MER