Sökning: "abstract expressionism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden abstract expressionism.

 1. 1. Den rörliga bildens formlöshet : En studie av den rörliga bilden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yalda Slivo; [2018]
  Nyckelord :Formalism; film; minimalism; abstrakt expressionism; modernism; Formalism; film; minimalism; abstract expressionism; modernism;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera den rörliga bildens historia och relation till måleriet utifrån de två modernistiska konstnärliga rörelserna minimalism och abstrakt expressionism. ... LÄS MER

 2. 2. Research: ROTHKO : - ett arbete om att lära känna sig själv genom någon annan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Solith af Malmborg; [2017]
  Nyckelord :art; chair; immanuel kant; sublime; design process; alternative science; reflection; personal reflection; communication of feelings; abstract expressionism; color theory; painting; translation; translatability; design; alternative design; walter benjamin; kant; mark rothko; rothko; design; konst; måleri; stol; designprocess; alternativ designprocess; intuition; översättning; artisteri; process; handlag; färg; intention; färgteori; gerrit rietveld; rietveld; piet mondrian; mondrian; tate modern; tate; london; abstrakt expressionism; konstnärlig forskning; vasilij kandinsky; kandinsky; new yorksskolan; abstrakt konst; jackson pollock; pollock; reflekternade arbete; alternativa metoder; alternativ forskning; färggehör; formgehör; översättbarhet; det sublima; immanuel kant; estetik;

  Sammanfattning : This thesis project examines both inner and outer circumstances of knowledge in an attempt to emphasize the importance of personal reflection. I search for answers on how to communicate feelings through colour and form by studying Mark Rothko and the abstract expressionism. LÄS MER

 3. 3. Graffiti på spel : En kvalitativ undersökning, via NUG, om graffitins autonomi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Emelie Appelsved; [2016]
  Nyckelord :Graffiti Art; Abstract vandalism; Graffiti; NUG; Pierre Bourdieu; Territorial Pissing ; Graffitifilm; Abstrakt expressionism;

  Sammanfattning : Abstract   Comments regarding Swedish graffiti writer NUG’s film Territorial Pissing (2008) express how graffiti and art appear to be two different worlds and when these worlds come together the expression of graffiti seems to transform. This thesis, Graffiti at stake: a qualitative study, via NUG, about the autonomy in graffiti, aims to both examine and bring about a general discussion on whether graffiti is autonomous when it enters the art world. LÄS MER

 4. 4. Materiality and Illusion Brings One Back to History

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Karolin Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :paint; materiality; Clement Greenberg; Dorothea Tanning; formalism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Taking a deeper look into Dorothea Tanning’s painting Insomnias by investigating the use of medium as a physical entity applied to the canvas, that create illusions. The materiality is brought into focus do it its diverse range in techniques as well as the use of the medium’s viscosity, creating effects only achieved thought experiments. LÄS MER

 5. 5. Bilden av den andra bilden : - en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta expressionismen som studieobjekt

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Mattias Frisk; [2009]
  Nyckelord :Art; gender; color; abstract; abstract expressionism masculine; feminine; nonfigurative; form; Konst; genus; färg; abstrakt; abstrakt expressionism; maskulin; feminin; nonfigurativ; form; Frankenthaler; Guston; Morris; Mitchell;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida begrepp som maskulint och feminint kan uppfattas i den nonfigurativa bilden. Med exempel ur den abstrakta expressionismen studeras detta utifrån genus och semiotisk teori. Även konstvärldens roll i producerandet av genus undersöks. En mindre enkätundersökning och bildanalys ingår i studien. LÄS MER