Sökning: "absurd theatre"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden absurd theatre.

 1. 1. Requiem for Milady- Ett sceniskt undersökande av kvinnorollerna i Tennessee Williams sena dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanja Schöldéen Nilsson; [2021-04-01]
  Nyckelord :Tennessee Williams; skådespeleri; absurd theatre; experimental; burlesque; performance; avantgarde;

  Sammanfattning : I mitt arbete Requiem for Milady, undersöks hur och om de så kallat “monstruösa” kvinno- rollerna i TWs sena dramatik kan vidga och tänja gränser för hur vi ser kvinnliga stereotyper och kvinnliga /manliga identiteter? Vidare beskriver jag hur jag som skådespelare praktiskt närmar mig dessa rollporträtt med intentionen att undersöka en gestaltning som ligger bort- om konventioner inom ett psykologiskt realistiskt scenspråk. Vad uppstår, händer med materialet om jag närmar mig det genom en mer absurd och överdriven spelstil och söker befrielse genom medel som överdrift, kaos, tvetydighet och burlesk humor? Kan jag hitta ett sätt att gestalta kvinnor på scen bortom det mer traditionella?. LÄS MER

 2. 2. An Existential reading of Samuel Beckett's Waiting for Godot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Fatimetou Dia; [2020]
  Nyckelord :Existentialism; Samuel Beckett; English; Literature;

  Sammanfattning : The play Waiting for Godot by Samuel Beckett has for a long time been considered one of his best works. Grasping the significance of key factors such as modernity, modernism and historical background is of great importance to situate and contextualise the play. LÄS MER

 3. 3. A Study of Menace, Pause and Silence in Harold Pinter’s Early Plays

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för språk och kulturFilosofiska fakulteten

  Författare :Behnam Pishali Bajestani; [2012]
  Nyckelord :Harold Pinter; Early Plays; Silence; Pause; Menace; The Room; The Birthday Party; The Caretaker; The Dumbwaiter; intruder; victim;

  Sammanfattning : The particular characteristics of Pinter’s theatre such as the theme of violence, the competitive interpersonal relationships, the implied unwillingness in communication between the characters and the distinctive use of silences and pauses, distinguish his work from the writers of the absurd. Pinter makes particular use of “Silences” and “Pauses” as theatrical techniques that present a non-verbal way of communication in his plays. LÄS MER

 4. 4. Papegojor och spel : En analys av monologen och dialogen i Samuel Becketts I väntan på Godot och Slutspel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Carl Magnus Juliusson; [2009]
  Nyckelord :Samuel; Beckett; Godot; Slutspel; Molloy; Malone; Onämnbare; drama; teater; språk; monolog; dialog; missförstånd;

  Sammanfattning : Jag har i denna studie av Samuel Becketts (1906-1989) två dramer I väntan på Godot (En Attendant Godot) (1952) och Slutspel (Fin de Partie) (1957) studerat dialogen och monologen i de båda dramerna och diskuterat kring vilka slutsatser man därav kan dra om språk och berättande. Fokus har legat på hur dialogen tar sig ut, vilka faktorer den är under stor påverkan av och dess relation till monologens fundamentala roll i Becketts dramer. LÄS MER