Sökning: "abused women s experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden abused women s experiences.

 1. 1. "Jag förtjänade inte det där, ingen gör det!" : En kvalitativ studie om generationstillhörighetens betydelse för våldsutsatta kvinnors utträdesprocesser ur våldsamma kärleksrelationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emelie Jonsson; Shirin Tousi; [2021]
  Nyckelord :Violence in close relationships; role exit; generational affiliation; gender relations.; Våld i nära relationer; utträdesprocesser; generationstillhörighet; genusrelationer;

  Sammanfattning : Title: “I did not deserve that, nobody does” - A qualitative study about the effect of generational affiliation on abused women’s role exit.   Authors: Emelie Jonsson and Shirin Tousi. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag utan dig? En kvalitativ litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Olsson Klint; Elin Wedin; [2021]
  Nyckelord :identity; sense of self; domestic violence; autobiographies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Domestic violence against women is a world health issue as well as a public health problem in Sweden. The aim of this study was to gain a broader understanding of how women’s identities are affected by being exposed to domestic violence. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 4. 4. Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund ur socialarbetarens perspektiv : En kvalitativ studie om socialarbetarnas erfarenheter av arbetet med våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund med särskild fokus på stöd i uppbrottsprocesser.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Randa Naem Damen; Mana Hafezi; [2020]
  Nyckelord :Social workers; abused women; foreign background; the normalization process and the break-up process; Socialarbetare; våldsutsatta kvinnor; utländsk bakgrund; normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen;

  Sammanfattning : In this study, the topic of men’s violence against women has been highlighted. Men’s violence against women is a societal problem that occurs in various social groups, ages and cultures. The study conducts semi-structured interviews with six social workers to examine their experiences working with abused women with foreign backgrounds. LÄS MER

 5. 5. “Då går hon” : En kvalitativ studie om kvinnojourers arbete och erfarenhet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Englund; Vilma Lindkvist; Adeline Merborn; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence IPV ; Abused women; Leaving processes; Women s Shelters; Våld i nära relation; Våldsutsatta kvinnor; Uppbrottsprocesser; Kvinnojourer;

  Sammanfattning : Kvinnojourer i Sverige utför varje dag ett viktigt arbete med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Denna studie syftade till att undersöka de som arbetar på kvinnojourers erfarenheter kring våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och om dessa erfarenheter har ändrat deras arbetssätt med att hjälpa andra våldsutsatta kvinnor. LÄS MER