Sökning: "abused women"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden abused women.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskans beredskap- En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sucdi Hirsi; Farhia Deeg Jimcaalle; [2019]
  Nyckelord :literature review; readiness; violence against women.; Beredskap; litteraturöversikt; våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund : Studier visar att en av tre kvinnor världen över har blivit utsatta för våld. Undersökningen Slagen dam visar att cirka hälften av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för sexuella-och fysiska hot någon gång efter de fyllt 15 år. Våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser och är ett av världshälsoproblemen. LÄS MER

 2. 2. Att våga fråga och kunna vårda : Sjuksköterskors upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Risser; Maria Willberg; [2019]
  Nyckelord :intimate partner violence; abused women; nurse; experience; caring; våld i nära relationer; våldsutsatta kvinnor; sjuksköterska; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldsutsatta kvinnor söker sig till ett flertal instanser inom hälso- och sjukvården för att få stöd och hjälp med de symptom som är en följd av våldet. Som en konsekvens är hälso- och sjukvården den samhällsinstans som når flest våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 3. 3. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Narima Vajzovic; Armina Nasic; [2019]
  Nyckelord :mäns våld mot kvinnor; emotionssociologi; gräsrotsbyråkrati; våld; våld i nära relationer; FREDA; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka socialarbetares arbete samt upplevelse av arbetet med våldsutsatta kvinnor. I studien har vi undersökt detta utifrån att ta reda på hur detta arbete ser ut som utförs av socialarbetarna samt hur socialarbetarna både känslomässigt upplever och använder sig av emotioner i arbetet med våldsutsatta kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Horsehäxor, tjackhoror och fyllekärringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anja Kuprijanko; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; Missbruk; Våldsutsatt; Yrkesverksam; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to analyze how abused women with drug problems are described in texts addressed to professionals in the social work area. By critical discourse analysis and taking a starting point in Beverly Skegg´s theory about respectability my study finds two main discourses featuring the material; a out-distancing discourse and a passivation discourse. LÄS MER

 5. 5. Samverkan i ärenden med våld i nära relationer : Socialsekreterares och polisers erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sally Aljebouri; [2019]
  Nyckelord :Violence against women and children by men in a close relationship; police authority; risk assessment instrument; cooperation; social services; collaboration model.; Mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation; polismyndighet; riskbedömningsinstrument; samverkan; socialtjänst; samverkansmodellen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares och polisers upplevelser och erfarenheter av samverkan mellan dessa två myndigheter vid mäns våld mot kvinnor och barn i nära relation. Metoden som användes var en kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER